Valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutus

Työskenteletkö hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä tai psykoterapiatyössä? Kaipaatko omaan työhösi valmiuksia soveltaa valokuvaterapian menetelmiä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa työskennellessä?

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa valokuvaterapian menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä sekä psykoterapiatyössä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Ajankohta

Valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutus alkaa Muurlan opistolla syksyllä 2020.

Sisältö

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan nimikkeeseen oikeuttava koulutus muodostuu kahdesta osiosta; valokuvaterapian perusteet (8 pv) ja valokuvaterapian erikoistumisopinnot (12 pv). Kokonaisuudessaan koulutus on 30 opintopisteen laajuinen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Muurlan Opiston, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa.

Valokuvaterapian perusteet

Kokonaisuus kattaa kahdeksan lähiopetuspäivää, jotka muodostuvat neljästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Kokonaisuudessa perehdytään symbolisten kuvien, perhealbumikuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Lähiopetuspäiviin sisältyy pienryhmissä tapahtuvaa omakohtaista valokuvaterapeuttista työskentelyä ja työnohjausta. Lopputyönä laaditaan valokuvaterapeuttinen OMA KUVA -portfolio.

Lähijaksot Muurlan Opistolla ovat syksyllä 2020, päivämäärät tulevat tarkentumaan.

Erikoistumisopinnot

Suoritettuasi perusopinnot voit hakea suorittamaan erikoistumisopintoja. Erikoistumisopinnoissa (12 pv) syvennetään  edellä mainittuja teemoja sekä laajennetaan näkökulmaa elämänkaaren eri vaiheisiin hyödyntäen erilaisia valokuvauksen menetelmiä kuten esim. syanontypia,- camera obscura, valomaalaus ja kollaaasimenetelmät. Erikoistumisopintojen tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä omassa työssä ja syventää perusopinnoissa virinnyttä omaa kasvua. Koulutuksessa käydään läpi myös valokuvauksen perusteita ja kuvankäsittelyosaamista ryhmän tarpeiden mukaan sekä harjoitellaan kuvaamista studioympäristössä. Koulutuksen aikana tehdyistä valokuvaterapeuttisista kuvista laaditaan portfolio sekä kirjallinen työ tai muu omaan alaan sopiva lopputyö. Lisäksi jokaisen osallistujan omaa aiempaa osaamista hyödynnetään koulutuksessa sekä ryhmäprosesseissa monin tavoin. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia valokuvakuvaterapian menetelmäohjaajana.

Välitehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluvat oleellisina osina molempiin koulutuskokonaisuuksiin tukien oppimista ja ajattelun kehittymistä.

Kenelle

Opinnot ovat tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä. Opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta.

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat: Psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman ja TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä. Molemmat ovat suorittaneet valokuvaterapian menetelmäopinnot 2013-2014 Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

Sari Reiman on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti. Hänellä on lisäksi useita menetelmäkoulutuksia mm. traumahoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen liittyen. Sarilla on pitkä kokemus lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä ja valokuvaterapeuttisesta työskentelystä osana perheterapiaa sekä lasten ja ryhmien kanssa työskentelyä. Sari on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.

Liisa Salmenperä on TtT, työnohjaaja ja psykoterapeutti. Liisa Salmenperällä on pitkä kokemus valokuvan ja -kuvauksen käytöstä koulutus- ja työnohjaustyössä. Hän käyttää laaja-alaisesti erilaisia valokuvaterapeuttisia menetelmiä myös psykoterapiassa omalla vastaanotollaan. Liisa on myös ohjannut leskeytyneiden ja avioeron kokeneiden sopeutumiskurssitoimintaa yli 20 vuotta. Liisa on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.

Kts. www.liisasalmenpera.com

Lisäksi muita kouluttajia.

Hinta

Valokuvaterapian perusteet

 • Hinta tulee tarkentumaan
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Erikoistumisopinnot

 • Hinta tulee tarkentumaan
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Hakeminen

 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella. Haastattelut suoritetaan pienryhmissä.
 • Haastattelupäivät tarkennetaan.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen koulutuksen alkamista. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta.
 • Saat koulutusinfon sekä laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.