Valokuvaterapian menetelmäohjaajakoulutus: erikoistumisopinnot

Työskenteletkö hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä tai psykoterapiatyössä? Kaipaatko omaan työhösi valmiuksia soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa työskennellessä?

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä sekä psykoterapiatyössä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen. Koulutus antaa valmiudet toimia valokuvakuvaterapian menetelmäohjaajana.

Ajankohta

Koulutus koostuu kuudesta lähijaksosta Muurlan Opistolla.

Lähijaksot:

 • 25.-26.10.2019, koulutuksen aloitus
 • 22.-23.11.2019
 • 24.-25.1.2020
 • 13.-14.3.2020
 • 24.4.-25.4.2020
 • 12.-13.6.2020, koulutuksen päätös

Sisältö

Erikoistumisopinnoissa (12 pv) syvennetään perusteet -kokonaisuudessa käsiteltyjä teemoja sekä valokuvaus- ja kuvankäsittelyosaamista ja perehdytään esim. syanotypia-, camera obscura, valomaalaus ja kollaasimenetelmiin. Koulutuksessa käydään läpi myös valokuvauksen perusteita ryhmän tarpeiden mukaan ja harjoitellaan kuvaamista studioympäristössä. Koulutuksen aikana tehdyistä valokuvaterapeuttisista kuvista laaditaan portfolio tai muu omaan alaan sopiva lopputyö. Lisäksi jokaisen osallistujan omaa aiempaa osaamista hyödynnetään koulutuksessa sekä ryhmäprosesseissa monin tavoin.

Välitehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluvat oleellisina osina koulutuskokonaisuuteen tukien oppimista ja ajattelun kehittymistä.

Valokuvaterapian menetelmäohjaajan nimikkeeseen oikeuttava koulutus muodostuu kahdesta itsenäisestä osiosta; valokuvaterapian perusteet (8 pv) ja valokuvaterapian erikoistumisopinnot (12 pv). Kokonaisuudessaan koulutus on 30 opintopisteen laajuinen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Muurlan Opiston, Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kenelle

Opinnot ovat tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä. Opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta.

Koulutukseen voit hakeutua, kun olet suorittanut valokuvaterapian perusteet -kokonaisuuden Muurlan Opistolla.

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat: TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä ja psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman. Molemmat ovat suorittaneet valokuvaterapian menetelmäopinnot 2013-2014 Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.

Liisa Salmenperä on TtT, työnohjaaja ja psykoterapeutti. Liisa Salmenperällä on pitkä kokemus valokuvan ja -kuvauksen käytöstä koulutus- ja työnohjaustyössä. Hän käyttää laaja-alaisesti erilaisia valokuvaterapeuttisia menetelmiä myös psykoterapiassa omalla vastaanotollaan. Liisa on myös ohjannut leskeytyneiden ja avioeron kokeneiden sopeutumiskurssitoimintaa yli 20 vuotta. Kts. www.liisasalmenpera.com

Sari Reiman on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti. Hänellä on lisäksi useita menetelmäkoulutuksia mm. traumahoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen liittyen. Sarilla on pitkä kokemus lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä ja valokuvaterapeuttisesta työskentelystä osana perheterapiaa sekä lasten ja ryhmien kanssa työskentelyä. Sari on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.

Lisäksi muita kouluttajia.

Hinta

 • 2140 €/hlö
 • Laskutus tapahtuu 5. erässä
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen valokuvaterapian erikoistumisopintoihin on käynnissä.
 • Erikoistumisopinnot ovat tarkoitettu Muurlan Opistolla valokuvaterapian perusteet -kokonaisuuden käyneille.
 • Varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Lisätietoja hakulomakkeessa.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.