Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja, perusteet

Alkaa keväällä 2021!

Työskenteletkö hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä tai psykoterapiatyössä? Kaipaatko omaan työhösi valmiuksia soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa työskennellessä?

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajan opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä sekä psykoterapiatyössä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Ajankohta

Kurssi koostuu neljästä lähijaksosta ajalla 16.4.-4.9.2021

Sisältö

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja -nimikkeeseen oikeuttava koulutus muodostuu kahdesta osiosta: Perusopinnot (8 koulutuspäivää) ja Syventävät opinnot (12 koulutuspäivää). Kokonaisuudessaan koulutus on 30 opintopisteen laajuinen.

Muurlan opisto on koulutuksen järjestäjä ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa.


Valokuvaterauttisten menetelmien perusteet

Kokonaisuus kattaa kahdeksan lähiopetuspäivää, jotka muodostuvat neljästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Kokonaisuudessa perehdytään symbolisten kuvien, perhealbumikuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Lähiopetuspäiviin sisältyy pienryhmissä tapahtuvaa omakohtaista valokuvaterapeuttista työskentelyä ja työnohjausta. Lopputyönä laaditaan valokuvaterapeuttinen OMA KUVA -portfolio. Tärkeänä osana perusopinnoissa on oma prosessi ja ammatillinen kasvu suhteessa menetelmään.

Lähijaksojen aikataulu:

1. lähijakso / 16.-17.4.2021
2. lähijakso / 21.-22.5.2021
3. lähijakso / 11.-12.6.2021
4. lähijakso / 3.-4.9.2021

Syventävät opinnot


Suoritettuasi valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet voit hakeutua syventäviin opintoihin. Näissä opinnoissa (12 pv) syvennetään perusteet opintojen teemoja sekä laajennetaan näkökulmaa valokuvan käytöstä elämänkaaren eri vaiheissa hyödyntäen mm. erilaisia valokuvataiteen menetelmiä. Syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa ja kehittää valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä ja syventää perusopinnoissa virinnyttä omaa kasvua. Koulutuksen aikana laaditaan lopputyö opiskelijan toteuttamasta valokuvaterapeuttisesta prosessista. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia valokuvakuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajana.

Välitehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluvat oleellisina osina molempiin koulutuskokonaisuuksiin tukien oppimista ja ajattelun kehittymistä.

 

Kenelle

Opinnot ovat tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä. Opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta.

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat: Psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman ja kriisi- ja traumapsykoterapeutti, Valokuvaterapia PD, työnohjaaja ja kouluttaja Varpu Rahikka-Näsi.

Sari Reiman on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti. Hänellä on lisäksi useita menetelmäkoulutuksia mm. traumahoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen liittyen. Sarilla on pitkä kokemus lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä ja valokuvaterapeuttisesta työskentelystä osana perheterapiaa sekä lasten ja ryhmien kanssa työskentelyä. Sari on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.

Varpu Rahikka-Näsi on on psyk.esh, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, joka työskentelee yksityissektorilla psykoterapeuttina.
Hän on aiemmin työskennellyt pitkään niin yleissairaalapsykiatrian kuin pikkulapsipsykiatrian poliklinikalla Taysissa, jossa toiminut myös työnohjauksen ja varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana. Valokuvaterapiaan hän on kouluttautunut Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 2009-2011 sekä lisäksi vuodesta 2004 alkaen lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden työpajoissa.

Lisäksi muita kouluttajia.

Majoitus

Opistolla on mahdollista majoittua edulliseen hintaan.

Hinta

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja

Perusteet

 • Hinta tulee tarkentumaan / laskutetaan neljässä erässä
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Syventävät

 • Hinta 2140 €
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Hakeminen

 • Viimeinen sitova ilmoittautumispäivä on 16.3.2021
 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella. Haastattelut suoritetaan pienryhmissä
 • Haastattelupäivät tarkennetaan
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen koulutuksen alkamista. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta
 • Saat koulutusinfon sekä laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi