Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja, perusteet / Muurlan Opisto

// KOULUTUS KÄYNNISTYY KEVÄÄLLÄ 2022 MUURLASSA

Työskenteletkö hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä tai psykoterapiatyössä? Kaipaatko omaan työhösi valmiuksia soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa työskennellessä?

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajan opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä sekä psykoterapiatyössä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Ajankohta

 • Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta ajalla 1.4.-3.9.2022.

Sisältö

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja -nimikkeeseen oikeuttava koulutus muodostuu kahdesta osiosta: valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet (8 koulutuspäivää) ja syventävät opinnot (12 koulutuspäivää). Kokonaisuudessaan koulutus on 30 opintopisteen laajuinen. Syventävät opinnot toteutuvat, kun ryhmään  on riittävä määrä hakijoita

Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet myös Tampereella.

Muurlan opisto on koulutuksen järjestäjä ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa.


Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet

Kokonaisuus kattaa kahdeksan lähiopetuspäivää, jotka muodostuvat neljästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Kokonaisuudessa perehdytään symbolisten kuvien, perhealbumikuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Lähiopetuspäiviin sisältyy pienryhmissä tapahtuvaa omakohtaista valokuvaterapeuttista työskentelyä ja työnohjausta. Lopputyönä laaditaan valokuvaterapeuttinen OMA KUVA -portfolio. Tärkeänä osana perusopinnoissa on oma prosessi ja ammatillinen kasvu suhteessa menetelmään.

Lähijaksojen aikataulu

 • 1. lähijakso / 1.-2.4.2022 / la-la
 • 2. lähijakso / 6.-7.5.2022  / pe-la
 • 3. lähijakso / 11.-12.6.2022 / la-su
 • 4. lähijakso / 2.-3.9.2022 / pe-la

Syventävät opinnot

Suoritettuasi valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet voit hakeutua syventäviin opintoihin. Näissä opinnoissa (12 pv) syvennetään perusteet opintojen teemoja sekä laajennetaan näkökulmaa valokuvan käytöstä elämänkaaren eri vaiheissa hyödyntäen mm. erilaisia valokuvataiteen menetelmiä. Syventävien opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia soveltaa ja kehittää valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä ja syventää perusopinnoissa virinnyttä omaa kasvua. Koulutuksen aikana laaditaan lopputyö opiskelijan toteuttamasta valokuvaterapeuttisesta prosessista. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia valokuvakuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajana.

Välitehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimispäiväkirjan pitäminen kuuluvat oleellisina osina molempiin koulutuskokonaisuuksiin tukien oppimista ja ajattelun kehittymistä.

"Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajaksi opiskelu oli elämäni upein opintopolku. Kaksivuotinen opintotaival perusopintojen ja erikoistumisopintojen äärellä oli kiehtova, monipuolinen ja haastavakin matka moniammatillisessa kouluttajien ja kanssaopiskelijoiden seurassa.  Opinnot edistivät ammatillista kasvua tarjoten samalla myös tutkimusretken omaan sisäiseen maailmaan. Itsereflektiolla oli merkittävä rooli koko koulutuksen ajan ja opitut oivallukset heijastuivat suoraan omaan elämään ja työssä onnistumiseen. Koulutuksen vahvuus oli myös ammatillisessa, hyvässä työnohjauksessa.  Koulutus antoi paljon työkaluja ja menetelmällistä osaamista omaan ammatilliseen työskentelyyn erityisopettajana ja myös työhön ratkaisukeskeisten lyhytterapeutti- ja neuropsykiatristen ohjaajaopintojen harjoitteluasiakkaiden kanssa. Menetelmien soveltaminen sopii niin kasvatus- ja opetustyöhön kuin ennaltaehkäiseviin, kuntouttaviin ja terapeuttisiin tavoitteisiin. Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaajaopinnot vahvistivat myös omaa taiteellista ilmaisua ja kulttuurinäkökulman huomiointia menetelmätyöskentelyssä. Koulutusmatka tarjosi tietoa, taitoa, taikaa ja taidetta, voimakkaita tunteita ja jännittäviä kokeiluja. Koulutuksen anti upposi sydämeen, ja kulkee aina matkassa mukana. (Outi, opiskelija 2021)"

"Opinnot olivat todella antoisat ja hyödylliset.  Opettajat olivat innostuneita ja innostavia ammattilaisia. Opiskelijaporukkamme koostui eri ikäisistä aikuisista eri aloilta, joille valokuvaaminen ja sen käyttö omassa työssään on sydämen asia. Useimmat olivat käyttäneet valokuvaa jo ennestään työssään ja opimme monia hienoja keinoja, menetelmiä hyödyntää valokuvaa /videointia /kortteja edelleen lisää.  Sen lisäksi, että valokuva ja valokuvaaminen hyödyntävät asiakkaitamme, ovat ne mahdollistaneet myös prosessoida itseä ja omaa tarinaansa. Keinot mm. tehdä korjaavia muistokokemuksia valokuvien avulla on ollut vaikuttavaa. Luovuuttaan sai hyödyntää hyvin monella tavoin. (Eija, opiskelija 2021)"

(palautteita aiemmilta kursseilta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuvaterapian erikoistumisopintojen työpajassa perhealbumikuvista tehdään uusia teoksia syanotypia-menetelmällä. Käsillä tekemisen prosessi luo mahdollisuuden katsoa vanhaa kuvaa uudella tavalla.

Kenelle

Opinnot ovat tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan ammattilaisille. Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään terveys-, sosiaalialan- ja kasvatusalan alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä. Opintoihin sisältyy englanninkielistä kirjallisuutta.

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat: Psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman ja kriisi- ja traumapsykoterapeutti, Valokuvaterapia PD, työnohjaaja ja kouluttaja Varpu Rahikka-Näsi.

 • Sari Reiman on psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja ET perheterapeutti. Hänellä on lisäksi useita menetelmäkoulutuksia mm. traumahoitoon, varhaiseen vuorovaikutukseen ja neuropsykiatriseen valmennukseen liittyen. Sarilla on pitkä kokemus lastenpsykiatrisesta poliklinikkatyöstä ja valokuvaterapeuttisesta työskentelystä osana perheterapiaa sekä lasten ja ryhmien kanssa työskentelyä. Sari on myös opiskellut valokuvausta Muurlan Opiston monimuotokoulutuksessa.
 • Varpu Rahikka-Näsi on on psyk.esh, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, joka työskentelee yksityissektorilla psykoterapeuttina.Hän on aiemmin työskennellyt pitkään niin yleissairaalapsykiatrian kuin pikkulapsipsykiatrian poliklinikalla Taysissa, jossa toiminut myös työnohjauksen ja varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana. Valokuvaterapiaan hän on kouluttautunut Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 2009-2011 sekä lisäksi vuodesta 2004 alkaen lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden työpajoissa.
 • Lisäksi muita alan kouluttajia.

Hinta

Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet

 • Hinta 1790 € /hlö
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Kurssi laskutetaan neljässä erässä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Syventävät opinnot

 • Hinta tulee tarkentumaan
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia. Lähiopetustilanteissa huolehdimme turvaväleistä. Huomioidaksemme jokaisen turvallisuus opetustilanteissa, suositamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä maskin käyttöä opiston tiloissa. Luokkatiloissa on saatavilla käsidesiä ja kertakäyttömaskeja.

Hakeminen

 • Hae koulutukseen viimeistään 1.3.2022.
 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella. Haastattelut suoritetaan pienryhmissä.
 • Haastattelupäivät tarkennetaan.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.