Työnohjaajakoulutus

Muurlan Opistolla on annettu työnohjaajakoulutusta ja täydennyskoulutusta yli kymmenen vuoden ajan ja koulutuksemme on saavuttanut arvostusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meiltä valmistuneet työnohjaajat ovat vahvasti ammatissaan toimivia alansa ammattilaisia. Muurlan Opiston työnohjaajakoulutusprosessi kestää 2 vuotta ja se toteutuu moniammatillisena ryhmäprosessina. Koulutusprosessissa tutustutaan mm. logoterapeuttiseen näkökulmaan ja yhteisöllisyyteen ohjaamiseen. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n suosituksia noudattava ja se antaa pätevyyden toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Prosessin tavoitteena on auttaa jokaista löytämään oma tapansa toimia työnohjaajana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä työelämän haasteisiin, esim. muutoksiin, oppimiseen ja jaksamiseen sekä antaa tiedolliset, taidolliset, eettiset ja asenteelliset valmiudet työnohjaajana toimimiseen. Muurlan Opisto on Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.

Sisältö

 • näkökulmia työelämään &  johtajuuteen
 • työnohjauksellinen ote muutos- ja uudistumisprosessissa
 • työyhteisö toimintaympäristönä
 • työntekijänä ja ihmisenä, logoterapeuttinen ihmiskuva
 • moniviitekehyksinen, painotettu logoterapeuttinen näkökulma

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Työnohjaajakoulutusprosessi kestää kaksi vuotta  ja se toteutuu moniammatillisena ryhmäprosessina. Koulutusprosessissa tutustutaan mm. logoterapeuttiseen näkökulmaan ja yhteisöllisyyteen ohjaamiseen. Koulutuksen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä.

Työskentelytavat: vuorovaikutteiset ja kokemukselliset seminaaripäivät ja kahden päivän pituiset lähijaksot Muurlan Opistolla (yhteensä 26 koulutuspäivää), ohjauksellinen ryhmätyöskentely, työnohjausryhmäistunnot, itsenäinen työskentely (mm. Moodle -verkko-oppimisympäristö), kirjallisuus, seminaarityöt & lopputyötyöskentely.

Seuraava työnohjaajakoulutus alkaa 2020. Haku koulutukseen aukeaa myöhemmin.

Lähijaksot

Lähijaksojen aikataulut päivittyvät tänne myöhemmin. Lähijaksot pidetään Muurlan Opistolla torstai-perjantai, kello 9-16.

Kenelle

Koulutus sopii kaikkien alojen ammattilaisille, työnohjaajana toimiville tai työnohjaajaksi pyrkiville henkilöille. Koulutus sopii erinomaisesti myös esimiehille ja kehittämistehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää taitojaan ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa. Moniammatillisessa opintoryhmässä opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työnohjaajana työskentelystä erilaisissa työyhteisöissä.

Koulutukseen hakeutuvalta henkilöiltä edellytetään vähintään ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta, lisäksi suositellaan, että henkilö on saanut omaan työhönsä työnohjausta 20 h.

Kouluttaja

Kouluttajamme sitoutuvat työnohjaajan työn eettisiin arvoihin ja he myös itse jatkuvasti kehittävät omaa ammattiosaamistaan sekä suurin osa heistä toimii myös omassa työssään työnohjaajana. Kouluttajamme edustavat eri ammattialoja, työyhteisöjä, yrityksiä ja tutkimusta.

Ohjelmamme tieteellisenä valvojana ja asiantuntijakouluttajana toimii PsT, professori (emerita), työnohjaaja Soili Keskinen Turun yliopistosta. Lisäksi ohjelmaamme valvoo eri ammatti- ja yhteiskuntatoimijoita edustava ohjausryhmä, joka säännöllisesti arvioi ja kehittää ohjelman laatua, toteutusta ja työelämärelevanttiutta. Kouluttajina ohjelmassa toimivat kokeneet työnohjauksen ja em. koulutusteemojen ammattilaiset eri ammattialoilta, kuten seniorityönohjaaja Eini Hämäläinen sekä muita vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita.

Hinta

 • Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivät ohjelmineen, ruokailut koulutuspäivinä, monipuoliset materiaalit ja pienryhmäohjauksen.
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä.
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan
 • Työnohjaajakoulutukseen voi saada myös aikuiskoulutustukea, ks. hakuehdot

Hakeminen

 • Haku seuraavaan koulutukseen aukeaa myöhemmin.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Lisätietoja hakulomakkeessa.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

 

STOry logo