Työnohjaajakoulutus 2022-2024

// SEURAAVA KOULUTUS KÄYNNISTYY TAMMIKUUSSA 2022

Muurlan Opiston työnohjaajakoulutuksessa luonto nostetaan esille elvyttävänä ja inspiroivana elementtinä, työnohjauksen kontekstina ja metodina. Työnohjauksen kumppaniksi tuodaan ”vihreää voimaa”. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa toiminnallisten ja osallistavien oppimisen menetelmien soveltamista ja kestävän kehityksen huomioimista läpi työskentelyperiaatteiden. Koulutuksessa säilytetään työnohjauksen korkeat kriteerit ammattitaidon ja sisällön suhteen ja samalla tuodaan mukaan suomalaisen luonnon erityisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

Muurlan opiston työnohjaajakoulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n suosituksia noudattava. Opistolla on annettu työnohjaaja- ja täydennyskoulutusta yli kymmenen vuoden ajan ja se on saavuttanut arvostusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meiltä valmistuneet työnohjaajat ovat vahvasti ammatissaan toimivia alansa ammattilaisia. Muurlan Opisto on Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.

Ajankohta

 • 27.1.2022-12.1.2024

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Prosessin tavoitteena on auttaa jokaista löytämään oma tapansa toimia työnohjaajana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä työelämän haasteisiin, esim. muutoksiin, oppimiseen ja jaksamiseen sekä antaa tiedolliset, taidolliset, eettiset ja asenteelliset valmiudet työnohjaajana toimimiseen.

Koulutuksessa tutustutaan luontovoiman käyttämiseen työnohjauksessa, logoterapeuttiseen näkökulmaan ja yhteisöllisyyteen ohjaamiseen. Muurlan opiston luonnonkaunis ja rauhallinen ympäristö tukee opintoihin paneutumista lähipäivien aikana sekä antaa oivalluksia toiminnallisten menetelmien soveltamisesta luonnossa.

 

 

 

 

Muurlan opisto toimii yhteistyössä Green Caren kanssa. Lainaus avaa luontoyhteyden monitasoisuutta:

”Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan virkistymiseen, elpymiseen ja voimaantumiseen. Luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea vaikkapa työssäkäyvien jaksamista, suojata mielenterveyden ongelmilta tai auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä."

 

 

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Työnohjaajakoulutusprosessi kestää kaksi vuotta ja se toteutuu moniammatillisena ryhmäprosessina. Koulutuksen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Koulutus alkaa tammikuussa 2022. Kurssin lähijaksot ajoittuivat to-pe kello 9-16, ja yhteisten kokoontumisten välillä on välitehtäviä ja pienryhmätapaamisia.

Työskentelytavat: vuorovaikutteiset ja kokemukselliset seminaaripäivät ja kahden päivän pituiset lähijaksot Muurlan Opistolla (yhteensä 26 koulutuspäivää), ohjauksellinen ryhmätyöskentely, työnohjausryhmäistunnot, itsenäinen työskentely (mm. Google Classroom -oppimisympäristö), kirjallisuus, seminaarityöt & lopputyötyöskentely.

Lähijaksot:

1) 27.-28.1.2022 - KOULUTUKSEN ALOITUS: Kohti kestävää työelämää
2) 10.-11.3.2022 - Työnohjaus ennen ja nyt
3) 5.-6.5.2022 - Työnohjaaja – kuka hän on?
4) 16.-17.6.2022 - Työyhteisön ja ryhmien dynamiikka
5) 18.-19.8.2022 - Työnohjauksen käyttöteoriat
6) 20.-21.10.2022  - Yksilön dynamiikka
7) 24.-25.11.2022 - Työnohjauksen luovia menetelmiä
8) 12.-13.1.2023 - Työelämän ilmiöt
9) 16.-17.3.2023 - Johtaminen
10) 11.-12.5.2023 - Työnohjauksen sietämätön keveys
11) 24.-25.8.2023 - Työnohjauksen arviointi
12) 19.-20.10.2023 - Työnohjaajan oma identiteetti
13) 11.-12.1.2024 - Lopputyöseminaari

Kenelle

Koulutus sopii kaikkien alojen ammattilaisille, työnohjaajana toimiville tai työnohjaajaksi pyrkiville henkilöille. Koulutus sopii erinomaisesti myös esimiehille ja kehittämistehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää taitojaan ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa. Moniammatillisessa opintoryhmässä opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työnohjaajana työskentelystä erilaisissa työyhteisöissä.

Koulutukseen hakeutuvalta henkilöiltä edellytetään vähintään ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta, lisäksi suositellaan, että henkilö on itse saanut työnohjausta.

Kouluttaja

Kouluttajamme sitoutuvat työnohjaajan työn eettisiin arvoihin ja he myös itse jatkuvasti kehittävät omaa ammattiosaamistaan. Suurin osa heistä toimii myös omassa työssään työnohjaajana. Kouluttajamme edustavat eri ammattialoja, työyhteisöjä, yrityksiä ja tutkimusta.

Kouluttajina toimivat mm. esimiesten ja johdon työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja Pekka Innanen; työnohjaaja, psykoterapeutti, työnohjaaja Pasi Vallivuori ja seniorityönohjaaja Eini Hämäläinen. Mukana myös vierailevia asiantuntijoita ja kokeneita työnohjauksen ammattilaisia eri ammattialoilta, mm. luontodokumentaristi Petteri Saario; vuorovaikutustaitojen kouluttaja, luontolauluohjaaja Sanni Orasmaa; VTM, työnohjaaja, logoterapeutti LIF® Pirjo Möller ja teologi, kirjailija Tapio Aaltonen.

Ohjelmaamme valvoo eri ammatti- ja yhteiskuntatoimijoita edustava ohjausryhmä, joka säännöllisesti arvioi ja kehittää ohjelman laatua, toteutusta ja työelämärelevanttiutta.

Hinta

 • 6 900 € / hlö
 • Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivät ohjelmineen, ruokailut lähipäivinä Muurlassa, monipuoliset materiaalit ja pienryhmäohjauksen.
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä.
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan
 • Työnohjaajakoulutukseen voi saada myös aikuiskoulutustukea, ks. hakuehdot

Hakeminen

 • Hae viimeistään 27.12.2021.
 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella.
 • Haastattelupäivät tarkennetaan.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.