Työnohjaajakoulutus 60 op / 2022-2024

// KOULUTUS ALKANUT MAALISKUUSSA 2022

Muurlan opiston työnohjaajakoulutus tarjoaa luonnonläheisen näkökulman työnohjauksen menetelmien joukkoon. Luonnon oma elvyttävä ja inspiroiva voima tuo lisää mahdollisuuksia toimia omalla tavallaan työnohjaajana. Luonto ympäristönä tarjoaa ikiaikaisen mahdollisuuden aitoon olemiseen ja itsensä kohtaamisen. Luonnon tarkastelun kohteena on myös luonnon tarjoamien metaforien runsaus. Koulutus avaa myös logoterapian työnohjaukseen tarjoamaa näkökulmaa, jonka perustana on vapaus ja tarkoitus. Koulutuksen aikana tutustutaan logoterapian ihmiskäsitykseen ja olemisen tasoihin.

Koulutuksessa säilytetään työnohjauksen korkeat kriteerit ammattitaidon ja sisällön suhteen ja samalla tuodaan mukaan suomalaisen luonnon erityisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Muurlan opiston työnohjaajakoulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n suosituksia noudattava. Opistolla on annettu työnohjaaja- ja täydennyskoulutusta yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja se on saavuttanut arvostusta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Meiltä valmistuneet työnohjaajat ovat vahvasti ammatissaan toimivia alansa ammattilaisia. Muurlan Opisto on Suomen Työnohjaajat STOry:n jäsen.

Ajankohta

 • 10.3.2022 - 15.3.2024

Sisältö

 

Koulutus antaa pätevyyden toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Työnohjaajakoulutus on ryhmä- ja yksilöprosessi, jossa kukin rakentaa  oman työnohjaajuuden polkua omista lähtökohdistaan. Prosessin tavoitteena on auttaa jokaista löytämään oma tapansa toimia työnohjaajana. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä työelämän haasteisiin, esim. muutoksiin, oppimiseen ja jaksamiseen sekä antaa tiedolliset, taidolliset, eettiset ja asenteelliset valmiudet työnohjaajana toimimiseen.

Koulutuksessa tutkitaan luonnon tarjoamia mahdollisuuksia  työnohjauksessa ja tutustutaan logoterapeuttiseen näkökulmaan oman käyttöteorian tueksi. Muurlan Opiston luonnonkaunis ja rauhallinen ympäristö tukee opintoihin paneutumista lähipäivien aikana sekä antaa oivalluksia toiminnallisten menetelmien soveltamisesta luonnossa.

”Työnohjaajakoulutuksessa on tehty paljon toiminnallisia harjoituksia luonnon keskellä. Se on vahvistanut kokemustani luonnosta avaavana, rentouttavana ja rauhoittavana elementtinä.”

Muurlan Opisto toimii yhteistyössä Green Care Finlandin kanssa.

 

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Työnohjaajakoulutusprosessi kestää kaksi vuotta ja se toteutuu moniammatillisena ryhmäprosessina. Koulutuksen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Koulutus alkaa tammikuussa 2022. Kurssin lähijaksot ajoittuivat to-pe kello 9-16, ja yhteisten kokoontumisten välillä on välitehtäviä ja pienryhmätapaamisia.

Työskentelytavat: vuorovaikutteiset ja kokemukselliset seminaaripäivät ja kahden päivän pituiset lähijaksot Muurlan Opistolla (yhteensä 26 koulutuspäivää), ohjauksellinen ryhmätyöskentely, työnohjausryhmäistunnot, itsenäinen työskentely (mm. Google Classroom -oppimisympäristö), kirjallisuus, seminaarityöt & lopputyötyöskentely.

Lähijaksot Muurlan Opistolla

 1. 10.-11.3.2022 – KOULUTUKSEN ALOITUS: Kohti kestävää työelämää

 2. 5.-6.5.2022 – Työnohjaus ennen ja nyt

 3. 16.-17.6.2022 – Työnohjaaja – kuka hän on?

 4. 18.-19.8.2022 – Työyhteisön ja ryhmien dynamiikka

 5. 20.-21.10.2022 – Työnohjauksen käyttöteoriat

 6. 24.-25.11.2022 – Yksilön dynamiikka

 7. 12.-13.1.2023 – Työnohjauksen luovia menetelmiä

 8. 16.-17.3.2023 – Työelämän ilmiöt

 9. 11.-12.5.2023 – Johtaminen

 10. 24.-25.8.2023 – Työnohjauksen sietämätön keveys

 11. 19.-20.10.2023 – Työnohjauksen arviointi

 12. 11.-12.1.2024 – Työnohjaajan oma identiteetti

 13. 14.-15.3.2024 - Lopputyöseminaari

Kenelle

Koulutus sopii kaikkien alojen ammattilaisille, työnohjaajana toimiville tai työnohjaajaksi pyrkiville henkilöille. Koulutus sopii erinomaisesti myös esimiehille ja kehittämistehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää taitojaan ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa. Moniammatillisessa opintoryhmässä opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen kokemuksen työnohjaajana työskentelystä erilaisissa työyhteisöissä.

Koulutukseen hakeutuvalta henkilöiltä edellytetään vähintään ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta. Lisäksi suositellaan, että henkilö on itse saanut työnohjausta.

Kouluttaja

Kouluttajamme sitoutuvat työnohjaajan työn eettisiin arvoihin ja he myös itse jatkuvasti kehittävät omaa ammattiosaamistaan. Suurin osa heistä toimii myös omassa työssään työnohjaajana. Kouluttajamme edustavat eri ammattialoja, työyhteisöjä, yrityksiä ja tutkimusta.

Koulutuksesta vastaa Muurlan opiston Työnhjaajakoulutuksen ohjaustiimi ja KM, työnohjaaja Riitta Mursula-Innanen.

Kouluttajina toimivat mm. esimiesten ja johdon työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja Pekka Innanen; työnohjaaja, psykoterapeutti, työnohjaaja Pasi Vallivuori ja seniorityönohjaaja Eini Hämäläinen. Mukana myös vierailevia asiantuntijoita ja kokeneita työnohjauksen ammattilaisia eri ammattialoilta, mm. luontodokumentaristi Petteri Saario, vuorovaikutustaitojen kouluttaja, luontolauluohjaaja Sanni Orasmaa ja kirjailija Tapio Aaltonen.

Ohjelmaamme valvoo eri ammatti- ja yhteiskuntatoimijoita edustava ohjausryhmä, joka säännöllisesti arvioi ja kehittää ohjelman laatua, toteutusta ja työelämärelevanttiutta.

 

Hinta

 • Koulutus maksaa 6 900 € / hlö
 • Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivät ohjelmineen, ruokailut lähipäivinä Jaanan Herkkupöydässä, monipuoliset materiaalit ja pienryhmäohjauksen.
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä.
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan
 • Työnohjaajakoulutukseen voi saada myös aikuiskoulutustukea, ks. hakuehdot

Hakeminen

 • Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.
 • Hakijat valitaan hakemusten ja soveltuvuushaastattelujen perusteella.
 • Haastattelupäivät tarkennetaan.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.