Taidevuosi oppivelvollisille

Oletko oppivelvollinen, mutta et vielä varma, minne jatko-opintosi tulevat suuntautumaan? Kiinnostaako valokuvaus ja muu kuvallinen itseilmaisu? Muurlan opisto tarjoaa hienon mahdollisuuden oppivelvollisuuden täyttämiseen taideaineita opiskellen.

Vuosi opistossa antaa tilaisuuden pohtia tulevaisuuttasi rauhassa ilman painetta, saat uusia ystäviä, lisää itsetuntemusta ja pystyt harjoittelemaan itsenäistymistä. Opistovuosi parantaa myös jatko-opiskeluvalmiuksiasi. Vuosi on täysin maksuton eli majoitus, ruokailut ja opiskelu eivät maksa sinulle mitään.

Ajankohta

Lukuvuosi 2021-22

Sisältö

Taidevuosi oppivelvollisille koostuu valtakunnallisen opetussuunnitelman kautta sekä yhteisistä sisällöistä (24 op) että Muurlan opiston omista valinnaisista opinnoista (29 op)

Muurlan opiston omat opinnot ovat animaatio, sarjakuva, video- ja valokuvailmaisu ja kuvataiteen perusopinnot. Opetus toteutetaan luovasti ja toiminnallisesti, mikä tukee oman ilmaisun kehittymistä ja motivoi oppimaan.

Meidän vahvuuksiamme ovat muun muassa seuraavat:

•    turvallinen ympäristö, jossa on mahdollista harjoitella itsenäistymistä hyvässä huolenpidossa
•    turvallinen ilmapiiri, jossa huolehditaan jokaisesta
•    arvopohja, jonka mukaan jokaiseen opiskelijaan suhtaudutaan arvostaen ja kunnioittaen
•    monipuolinen luovien kuvallisten alojen opintojen tarjonta
•    tiivis yhteysmahdollisuus luovien alojen toimijoihin, mahdollisuus päästä mukaan tekemään tapahtumia ja syventämään omaa osaamistaan  

Katso Suomen Kansanopistoyhdistyksen tekemä videokooste koulutuksesta ja opiskelusta kansanopistossa.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Muurlan opistossa on mahdollisuus syventyä visuaalisen alan opintoihin hyvässä ohjauksessa.

Luovien alojen sisällöt (29 op) jakaantuvat seuraavien aihepiirien ympärille:

 • Kuvataide

Opintojaksolla lähestytään kuvataidetta monipuolisesti ja kiinnostavasti. Piirrämme, maalaamme ja harjoittelemme kuvanveiston perusteita. Teemme tehtäviä, jotka auttavat hahmottamaan kuvan syntymisen maailmaa. Tutkimme myös taidehistoriaa kiinnostavien teosten kautta. Haluamme antaa laajan kokonaiskuvan siitä mitä taide voi olla ja miten sitä voi tehdä. Taide on hauskaa!

 • Sarjakuvan perusteet

Haluatko oppia käsikirjoittamaan ja piirtämään viimeistellyn sarjakuvan? Opintojaksolla rakennetaan sarjakuvia harjoitusten kautta sekä tutustutaan sarjakuvan historiaan ja lajityyppeihin. Käymme läpi myös klassiset sarjakuvan tekemisen vaiheet: ideoimisen, käsikirjoittamisen, piirtämisen ja tussaamisen valopöydällä.

 • Animaation perusteet

Onko animaation teko tuttua?
Opit, kuinka animaation työvaiheet etenevät perusteista ja historiasta lähtien oikean stop motion -animaation tekemiseen.  Jotta tekemiseen liittyvät tärkeät elementit hahmottuvat, havainnoimme liikettä myös piirtämällä ja liikkumalla. Tutuksi tulevat kuva- ja elokuvakerronnan perusteet, storyboard ja käsikirjoittaminen. Opit käyttämään järjestelmäkameraa ja stop motion-animaatiossa käytettäviä ohjelmia.

 • Video- ja valokuvailmaisun opinnot

Kuinka sinä käytät valokuvaa ja videota ilmaisusi välineenä?
Valokuvailmaisun opintojaksolla tutustutaan valokuvauksen tekniikkaan, kuvankäsittelyyn, dokumentaariseen valokuvaukseen, valokuvataiteeseen, ilmaisuun sekä valokuvaukseen ammattina. Videokuvauksen jaksolla käymme läpi elokuvanteon eri osa-alueita. Niitä ovat muun muassa käsikirjoitus, kuvakerronta, kuvaus, valaisu- ja äänitekniikka sekä video- ja äänieditointi.

Teemme valokuvaus- ja videointiharjoituksista erilaisissa miljöissä ja mukaan mahtuu taiteilijavierailuja sekä näyttelykäyntejä. Opit kuvan- ja medianlukutaitoa sekä tutustut mediantuottamisen tapoihin. Saat hyviä eväitä jatko-opiskeluun hakeutumiseen!  


Taideaineiden opinnoissa tuotetaan kokonaisia teoksia, joiden prosessiin kuuluu suunnittelu, luonnostelu, toteuttaminen sekä arviointi. Tekeminen kasvattaa sisäistä motivaatiota ja tuo aitoja onnistumisen elämyksiä. Meillä voit saada kiinni mielekkäästä opiskelusta!Luovan alan opintojen lisäksi opiskellaan Yhteisiä sisältöjä (24 op):

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Kenelle

Taidevuosi oppivelvollisille Muurlassa sopii erityisesti sellaiselle oppivelvollisuutta suorittavalle opiskelijalle, joka on kiinnostunut luovista aloista ja itseilmaisusta. Tämä on ns. nivelvaiheen koulutus eli tarkoitettu alle 18-vuotialle opiskelijoille, joilla on oppivelvollisuus vielä suorittamatta.

Kansanopistolinja vahvistaa ja tukee seuraavissa tavoitteissa:

•    Parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia toisen asteen opinnoissa menestymisessä
•    Lisää opiskelumotivaatiota
•    Selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia
•    Yhteisöllisyys, ohjaus ja ohjattu asuminen vahvistavat arjen taitoja
•    Sopii myös ammatillisen koulutuksen tai lukion keskeyttäneille, kenellä on oppivelvollisuus suorittamatta.

Majoitus

Muurlan opistossa on mahdollista asua opiskelun ajan. Tämä on oivallinen tapa tutustua itsenäiseen, mutta myös yhteisölliseen opiskelijaelämään. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Hakeminen

 • Koulutus ei kuulu toisen asteen yhteishakuun, vaan koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumiskaavake alla. Lisätietoja opiston henkilökunnalta.
 • Vielä ehdit hakea opiskelemaan lukuvuodelle 2021-2022