Surun ja muistojen kuvittaminen

SURUN JA MUISTOJEN KUVITTAMINEN - Valokuva- ja kollaasimenetelmät visuaalisen tarinan rakentajana (1 op)

Oletko kiinnostunut ammattisi kautta surun, luopumisen, yksinäisyyden ja muistojen muokkaamisen ilmiöistä sekä erilaisten valokuva- ja kollaasimenetelmien käytöstä? Kaksiosainen koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja sopii kaikenikäisten kanssa työskenteleville, myös vapaaehtoistoiminnan järjestäjille tai sillä kentällä toimiville. Koulutuksessa on vahva valokuvaterapeuttinen sekä toiminnallinen lähestymistapa.

Koulutus vahvistaa ammatillista osaamistasi ja antaa luovuutta ja työkaluja herkkien teemojen työstämiseen. Lisäksi harjoitellaan erilaisten valokuva- ja kollaasimenetelmien käyttöä sekä hahmotetaan valokuvaterapeuttisen lähestymistavan mahdollisuuksia. Erityisiä valokuvaus- tai kuvankäsittelytaitoja ei vaadita ja oman puhelimen kamera riittää.

Ajankohta

 • 3.9. perjantai
 • 1.10. perjantai

Sisältö

 • Kurssi koostuu kahdesta lähipäivästä, joihin valmistaudutaan ennakkotehtäviä tekemällä sekä kirjallisuuteen ja menetelmiin tutustumalla.
 • Kokonaisuus on yhden (1) opintopisteen laajuinen.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Ennakkotehtäväksi:

Kurssiin valmistaudut pohtimalla, mikä on oma näkökulmasi, ideasi tai toteutustapasi kollaasityöskentelyysi.
Onko se oma suru tai luopuminen tai ammattisi tai vapaaehtoistoiminnan kautta tuleva surutyöskentely? Voit valmistautua kurssiin etsien kollaasin tekemiseen liittyvää materiaalia esim. kirpputoreilta tai arkistoistasi.

LUE:

 • Tuuli Lahti (toim.): Suru (2020), Duodecim.

PEREHDY:

 • Miia Moisio: Lupa surra (2019), Otavan kirjapaino.

 • Haapanen Anne (2016), Suru, osanotto ja muiston kunnioittaminen, Suomalaisen kuoleman visuaalinen ilme, Opinnäytetyö, Viestintä, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 • Mixed Media Art Journal, kollaasi- ja sekatekniikat: https://mixedmedia.club/topic/basics/1.    koulutuspäivä pe 3.9.2021 klo 9-16

” SURUSTA ELÄMÄNILOON - pimeässä riittää pienikin valo”

Tutustaan teoreettisesti surun ja luopumisen ilmiöihin ja ymmärretään, miten aihetta voi lähestyä ihmisen ainutlaatuisuutta kunnioittaen. Harjoitellaan Mixed Media Art Journal- ja kollaasimenetelmiä näiden teemojen lähestymistapana.

Tavoitteena on, että opit käyttämään menetelmiä rohkeasti omassa työssäsi ja oman kasvusi tukena.

Päivän teemat:

 • Globaali sureminen - erottaako vai yhdistääkö?

 • Suru ja luopuminen – elämän suurten taitekohtien ilmiöt ja tunteet

 • Sureva keho – ”kehosuhdeperintö” aktivoituu

 • Valokuvan terapeuttinen salaisuus – surun kuvat, maisemat, esineet, tarinat ja valokuvaterapeuttinen lähestyminen

 • Surun sanoja ja käsitteitä

 • Visuaalinen tarina alkaa…Välitehtävä: Visuaalinen tarina tarkentuu

LUE

 • Tanska J. & Tanska J. (2020): Lempeä linssi - valokuvaus tienä läsnäoloon. Kirjapaja.

PEREHDY
1)    Junttila, Niina (2018): Kaiken keskellä yksin - aikuisten yksinäisyydestä. Tammi.
2)    Junttila, Niina (2015): Kavereita nolla - Lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi.
3)    Kallio, Maaret (2020: Voimana toivo. WSOY.

Ennen toista lähipäivää tehdään lisäksi valokuvaterapeuttinen kotitehtävä.2.    koulutuspäivä pe 1.10.2021 klo 9-16

”KULTAREUNAISET MUISTOT- menneisyyden avoin ovi”

Tutustutaan teoreettisesti yksinäisyyden, muistojen, ylisukupolvisten muistitaakkojen ja toivon ilmiöihin.

Opit hahmottamaan valokuvaterapeuttisen lähestymistavan mahdollisuudet näiden teemojen näkökulmana. Viimeistellään myös oma visuaalinen tarina. Kaikkien osallistujien valokuva- ja kollaasityöistä muodostetaan lopuksi yhteinen esitys, jonka muodosta päätetään yhdessä.  

Päivän teemat:

 • Vastalääkettä yksinäisyyteen- valokuvamenetelmien terapeuttisia käyttömahdollisuuksia

 • ”Muisti tarinakertojana”- muistoja voi muokata

 • Valokuvien viisautta ja voimaa - Ylisukupolviset muistitaakat ja epigeneettinen muisti

 • Salmenperä & Laine (2020), Kun jäät yksin, muistoista tulee mielensisäinen elävä henkilögalleria - ikääntyneiden leskien kokemuksia valokuvauksesta Pixelstick-valomaalausmenetelmää hyödyntäen.

Lopuksi kartoitetaan jatkotoiveet ja tehdään arviointi.

Kouluttaja

 • TtT, psykoterapeutti, työnohjaaja, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä, www.liisasalmenpera.com

Hinta

 • Kokonaisuus maksaa 390 € / hlö

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu kurssille viimeistään 20.8.2021.
 • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
 • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.