Sosiaalisten tilanteiden kuvittaminen

HUOM. Kurssi toteutuu kesällä 2021!

Uusi lyhytkurssi elokuussa ennen koulujen alkua!

Viestin perille meneminen ei ole aina yksinkertaista - kuinka voimme ymmärtää toisiamme paremmin ja toimia neuvokkaammin ryhmässä?

Sosiaalisten tapahtumien kuvittaminen on kaksipäiväinen työpaja, jossa löydät mahdollisuuksia hyödyntää kuvakerrontaa ja sarjakuvaa osana ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Kuvitetun keskustelun avulla pystytään huomaamaan ja tulkitsemaan tilanteen osanottajien tunteita, sanoja sekä tekoja. Siinä pystytään myös kuvaamaan haastavia tilanteita ja vaikeasti ymmärrettävää käyttäytymistä. Kuvitetussa keskustelussa on keskustelun lisäksi mahdollista kuvata visuaalisesti edeltänyttä ongelmatilannetta ja etsiä siihen ratkaisua.

Kurssi tarjoaa oivan apuvälineen kasvatusalan ammattilaisille, opettajille tai kaikille niille, jotka kaipaavat lisätyökaluja vuorovaikutusmenetelmiinsä kuvankäytön keinoin!

Ajankohta

3.-4.8.2020

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Opetusta maanantaina 3.8. ja tiistaina 4.8. kello 9:00 - 15:30.

Kuvitetun keskustelun avulla pystytään huomaamaan ja tulkitsemaan tilanteen osanottajien tunteita, sanoja sekä tekoja.

Esimerkkejä nostetaan koululuokasta tai osallistujien omasta jokapäiväisestä arjesta.
Tarinoissa kuvataan sosiaalista toimintaa ja sen sääntöjä. Niiden avulla saadaan pelkällä kynällä ja paperilla kerrottua ymmärrettävästi syy-seuraus-suhteita ja tapahtumien yhteyksiä. Kuvat kertovat, mitä ihmiset tekevät tai sanovat - samoin myös sitä, mitä ihmiset tilanteessa ajattelevat. Näin ollen keskustelun ymmärtäminen ja siihen osallistuminen paranevat.
Myös onnistumisia on hyvä kuvata!

Ota mukaan omat muistiinpanovälineet.


Katso myös aiheeseen liittyvä pro gradu -tutkielma Sarjakuvittaminen lasten toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukena: varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus, tekijä Marianne Korteikko, Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan oppiaine, 2011

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/3735


Kenelle

Opettajille, kasvattajille, kaikille ketkä ovat kiinnostuneita vuorovaikutusmenetelmien kehittämisestä ja uusien tapojen oppimisesta.

Kouluttaja

Sami Aho on työskennellyt sarjakuvataiteen opettajana vuodesta 2005. Hän on nykysarjakuvayhdistys Kutikuti ry:n perustajajäsen ja piirtänyt ja käsikirjoittanut sarjakuvia Suomeen ja ulkomaille vuodesta 1999.

Majoitus

Muurlan opistolla on mahdollista majoittua edulliseen hintaan kurssipäivien välillä.

Hinta

290,00 €, hinta sisältää opetuksen, materiaalit, lounaan ja kahvituksen opetuspäivinä

Ilmoittautuminen

Kurssi toteutuu kesällä 2021 - seuraa ilmoitteluamme!