Sarjakuvataide

Ajankohta

 • Lukuvuosi alkaa 1.9.2022 ja päättyy 2.6.2023
 • Lisätietoa opiskelun päivämääristä löydät täältä

Sisältö

Sarjakuvataiteen koulutus pohjautuu vahvasti käytännön tekemiseen ja opistomme luova ilmapiiri kannustaa oman, persoonallisen tyylin löytämistä. Ensimmäisen vuoden aikana opitaan perusteet ja toisen vuoden aikana syvennetään tietämystä sekä opiskellaan mm. animaatiota. Koulutus antaa hyvän pohjan sarjakuvataiteilijan ammattiin ja graafisen suunnittelun, kuvataiteiden, elokuvan, pelialan sekä muun visuaalisen viestinnän jatko-opintoihin.

Koulutuksen aikana teemme sarjakuvia ja kuvituksia, opiskelemme kuvataiteita ja sarjakuvan historiaa sekä painamme sarjakuvakirjoja, pienlehtiä ja julisteita. Opiskelemme, kuinka tarjota töitään kustantajalle ja millaisia työsopimuksia kannattaa tehdä. Perehdymme siihen, miten piirtämisellä voi hankkia toimeentulonsa. Harjoittelemme idean muuttamista tarinaksi ja millä välineillä sen voi parhaiten toteuttaa. Opit myös käyttämään sarjakuvan ja graafisen suunnittelun sähköisiä työvälineitä: mm. Photoshop ja InDesign -ohjelmia sekä piirtoalustaa.

Keskeisiä oppiaineita ovat

 • piirustus ja maalaus
 • kirjoitus- ja ideointiharjoitukset
 • tutustuminen eri työvälineisiin ja tekniikoihin
 • kuvankäsittely
 • aktiivinen luonnoskirjan käyttäminen
 • erilaisiin sarjakuvateoksiin tutustuminen

Työpajojen aiheina ovat mm.

 • kuvitus
 • fotonovela
 • postikortit
 • serigrafia
 • kolmiulotteinen sarjakuva
 • elokuva ja animaatio
 • omaelämänkerrallinen sarjakuva
 • oma pienlehti
 • omat nettisivut tai muu digitaalinen julkaiseminen
 • sarjakuvan saattaminen julkaisukuntoon ja julkaisijan löytäminen
 • opintomatka

Sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi

Syksyllä 2022 alkava sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi on yhteislinja. Opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden joko Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan, kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalinnaisista sarjakuvan ja animaation, sekä syksyllä mahdollisesti alkavan nykytaidelinjan ensimmäisen vuoden opinnoista.

Opintojen sisältö:

1. Oma projekti
Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenimistä käydään läpi säännöllisesti ohjaavan opettajan kanssa sekä kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

2. Toisen vuosikurssin syventävät opinnot
Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myynneistä saamilla tuloilla.

3. Sarjakuvan, animaation ja nykytaiteen linjan ensimmäisen vuoden opintoja toisella vuosikurssilla
Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvan, animaation sekä nykytaiteen linjoilta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita ja sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen.

Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

Linja tarvitsee 5 oppilasta lähteäkseen käyntiin.

Sarjakuvataiteen linjalla sinulla on käytössäsi

 • tietokoneluokka skannereineen ja tulostimineen & Adobe Creative Cloud-ohjelmistot
 • työskentelymahdollisuus ympäri vuorokauden
 • asiantuntevien opettajien konsultaatio

Muurlan Opisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustusta.

Kouluttaja

 • Sami Aho, Linjavastaava, sarjakuvataiteen opettaja: sarjakuva
 • Jussi Seppänen, Sarjakuvataiteen opettaja: käsikirjoittaminen


Lisäksi sarjakuvalinjalla opettavat vierailevat opettajat, jotka koostuvat sarjakuva-alan ammattilaisista.

Hinta

 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, koulutustilojen käyttö ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin sekä  koulupäivisin maittava ja terveellinen lounas ja iltapäiväkahvi Jaanan Herkkupöydässä.
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola. Voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumismaksun valitsemastaan huoneesta.

Lue lisää: opiskelujen hinta.

Opiskelu Muurlan Opistolla on päätoimista ja oikeuttaa sinut Kelan opintotukeen, opintotuen asumislisään sekä opintolainan valtiontakaukseen. Muurlan Opisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustusta ja jakaa sitä opiskelijoille tietyin hakuperustein opintomaksujen alentamiseen.

Tutustu kattavaan uuden hakijan infosivuun täällä

Hakeminen

 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella
 • Haku lukuvuodelle 2022-2023 on alkanut.