Saaristolaivurikurssi

Jotta veneily olisi turvallista ja nautittavaa, tulee sinulla olla riittävät perustiedot navigoinnista ja vesiliikennettä ohjaavista säädöksistä. Saaristolaivuri-kurssi antaa hyvät valmiudet liikkua turvallisesti saarten välittömässä läheisyydessä. Se on tarkoitettu veneilyä aloittaville, joten et tarvitse perustietoja veneilystä osallistuaksesi kurssille.

Ajankohta

Ajankohta tarkentuu, seuraa ilmoitteluamme!

Sisältö

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.
Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneitä koskeva päällikkösääntely:

Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.
Uusi laki tarkentaa myös veneen vuokraamista miehitettynä tai miehittämättömänä.Saaristolaivuri-kurssilla tulet oppimaan olennaisimpia veneilyn perustaitoja; navigointia ja veneilyä ohjaavia säädöksiä.  Navigointitaito tarkoittaa sitä, että pystyt määrittämään oman sijaintisi merellä ja merikortilla.  Veneilyä ohjaavat säädökset määrittävät sinua koskevat velvollisuudet ja vastuut merellä.

Kurssilla tulet oppimaan miten veneen paikan määritys tehdään, miten löydät haluamasi reitin saaristossa lähtöpaikasta määränpäähän käyttäen apuna maamerkkejä, miten merikarttoja käytetään navigoinnissa, opit tunnistamaan merenkulun turvalaitteet, osaat käyttää veneesi kompassia ja muita merenkulun laitteita.  Kurssin jälkeen tunnet myös saaristoveneilyyn liittyvän lainsäädännön ja määräykset.  

Kurssin sisältö vastaa Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimuksia ja antaa hyvät valmiudet osallistua Saaristolaivurin tutkintoon. Saaristolaivuri-kurssi koostuu seuraavista osista:

  • Merikartat ja niiden käyttö
  • Merenkulun julkaisut
  • Merenkulun turvalaitteet
  • Kompassin käyttö
  • Merenkulu laitteet
  • Reittisuunnittelu
  • Paikanmääritys
  • Vesiliikenteen säädökset // Mitä uusi Vesiliikennelaki tarkoittaa veneilijälle?


Suoritettuasi tämän kurssin osaat liikkua turvallisesti saaristovesillä ja halutessasi voit osallistua Suomen Navigaatioliiton järjestämään Saaristolaivurin tutkintotilaisuuteen, jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat Saaristolaivurin todistuksen. Tämän jälkeen voit jatkaa opiskelua vielä Rannikko- ja Avomerilaivuri – kursseilla.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Kurssi toteutetaan 12 kerran luentokurssina niin, että 3 kertaa toteutetaan lähiopetuksen muodossa ja 9 kertaa verkko-opetuksena.

Luennot pidetään ilta-aikaan myöhemmin tarkentuvana ajankohtana.

Päivämäärät: tarkentuvat!

Turun Navigaatioseura järjestää saaristolaivuritutkinnon lopputentin keväällä 2021 (päivämäärä tarkentuu). Kurssi aikataulutetaan niin, että ehdit saada kurssisisällöt haltuun ennen tenttiä.

Luentomateriaalin lisäksi tunnilla käytetään netistä löytyvää, kulloistakin aihetta tukevaa aineistoa.

Kurssilla tarvitset merenkulun välineitä, joita myöhemmin voit käyttää veneillessäsi saaristossa:

1.    Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi-kirja
2.    Carta Marina – harjoitusmerikartta
3.    Loistoluettelo
4.    Astelevy
5.    Merenkulkuharppi
6.    Muistiinpanovälineet (lyijykynä, pyyhekumi, paperia)
7.    Laskin
8.    Viivain, n. 30 cm

Ennen ensimmäistä kokoontumista tehdään kysely, mitä kurssilla tarvittavaa materiaalia kukin haluaa ostaa kouluttajan kautta (kirja, kartta, loistoluettelo, harppi, kolmioviivain). Kouluttaja tuo materiaalit ekalle tunnille ja ne maksetaan tuolloin.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu veneilyä aloittaville, joten et tarvitse perustietoja veneilystä osallistuaksesi kurssille.

Kouluttaja

Raimo Laaksonen on toiminut Saaristo- ja Rannikkolaivuri-kurssien ja Euroopan sisävesisääntöjen (CEVNI) opettajana eri puolilla Varsinais-Suomea. Laaksonen on syntynyt Turun saaristossa, minkä hän kertoo luultavasti vaikuttaneen hänen haluunsa opettaa merimiestaitoja ja turvallista veneilyä muillekin asiasta kiinnostuneille.

Hinta

139,00 €

Ilmoittautuminen

Tervetuloa mukaan oppimaan!