Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op

// UUSI RYHMÄ KÄYNNISTYY MARRASKUUSSA 2022

Muurlan opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella Ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen (50 op) rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -opintokokonaisuuden. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon ammattinimike. Lisäksi koulutus antaa sertifioidun lyhytterapeutti-pätevyyden.

Ajankohta

 • 3.11.2022- loppuvuosi 2024
  • 3.-4.11.2022, 2.12.2022, 12.1.2023, 3.3.2023, 12.4.2023, 15.5.2023, 16.6.2023
  • Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin

Sislt

Oma ammatillinen kasvu on prosessi, joka tarvitsee aikaa, väljyyttä ja vuorovaikutteisuutta.
Muurlassa se on mahdollista: Muurlan luonnonläheinen ympäristö mahdollistaa pysähtymisen olennaisen äärelle ja tuo tilaa omalle kasvulle.


KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan tavoitteellisuutta sekä yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssään asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän omaa työssä jaksamista, mielekkyyden kokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja osallistujien työkontekstin kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Koulutuksen rakenne, lhijaksot ja aikataulu

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta ja tarvittaessa etäkoulutuspäiviä (yhteensä 20 koulutuspäivää, klo 9-16), etänä toteutettavaa pienryhmätyönohjausta (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (yhteensä n. 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa.

Ennakkolukemistona ennen ensimmäistä koulutuspäivää:

 • Turpeinen, P. & Nurmento, R. (Toim.) 2016. Terapiasuhteessa olemisen taito. Edita.
 • Lönnqvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen, Timo Partonen (toim.): PSYKIATRIA: Psykososiaaliset hoitomuodot.

Koulutuspäivät ja pienryhmätyönohjaus

 • Torstai ja perjantai 3.-4.11.2022, koulutuksen aloitus
 • Perjantai 2.12.2022
 • Torstai 12.1.2023
 • Perjantai 3.3.2023
 • Keskiviikko 12.4.2023
 • Maanantai 15.5.2023
 • Perjantai 16.6.2023
 • Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus päättyy loppuvuonna 2024.
 • Huomioi lisäksi itsenäiset pienryhmätyöskentelyt lähijaksojen välissä (7 x 2 h)

 

Erityistä: Opintoihin sisältyy 2 peräkkäistä lähipäivää, jotka toteutetaan retriittimuotoisena kokemuksellisena workshop-työskentelynä. Tähän liittyy suosituksena yöpyminen Muurlan opistolla omakustanteisesti. Kaikkina lähipäivinä Muurlan opistolla koulutuksen hintaan sisältyy lounaat ja kahvit.

HUOM. Muurlan opisto pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen toteutustapaa ja -aikaa tarpeen vaatiessa (esim. pandemian vaatima etäopetus). Näissä tilanteissa koulutusmaksua ei hyvitetä.


Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.

OPINTOMODUULI I: JOHDANTO RATKAISUKESKEISEEN TERAPIATYÖOTTEESEEN

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Toipumislähtöinen ja ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi jatkuvan arvioinnin menetelmänä
 • Ihmisen psyykkinen kehitys ja varhaiset vuorovaikutussuhteet

OPINTOMODUULI II: PSYKOTERAPIAVIITEKEHYKSET JA INTEGRATIIVINEN TYÖOTE TERAPIASSA

 • Psykoterapiasuuntaukset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
  • ratkaisukeskeinen psykoterapia
  • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
  • psykodynaaminen psykoterapia
  • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
  • mentalisaatioterapia
  • pari- ja perheterapia
  • seksuaaliterapia
  • lasten ja nuorten psykoterapia
  • taideterapia
  • traumaterapia
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö

OPINTOMODUULI III: MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA RATKAISUKESKEINEN HOITO

 • Psyykkiset kriisit ja traumat
 • Stressi ja palautuminen
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
  • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
  • Masennus
  • Psykoosit
  • Persoonallisuushäiriöt
  • Syömishäiriöt
  • Addiktiot

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille sekä muille ihmissuhdetyön ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään. Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville ammattihenkilöille, jotka haluavat lisätä menetelmäosaamista matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen tarjoamisessa lyhytterapeuttisella ja valmentavalla työotteella.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää Lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Koulutuksesta saat myös    -sertifioitu lyhytterapeutti pätevyyden.

Kouluttaja

Koulutuksen johtaja ja kouluttaja:

 • Anita Hedman , FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaajakouluttaja (STOry), Team and Executive coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), mindfulnessohjaaja (MBSR) ja työyhteisövalmentaja, anihedman@gmail.com, puh. 050-3074006.
 • Palautteita kouluttajasta:
  " Anita oli lämmin ja ymmärtäväinen, mutta silti sopivalla tavalla napakka."
  " Ammattitaitoinen ja lämmin. Erinomaiset materiaalit."
  " Anita on lämminhenkinen kouluttaja, jolla upea kyky olla läsnä ja kiteyttää teemoja."
  " Anita toteuttaa ratkaisukeskeisyyttä tavassaan kouluttaa."
  " Rautainen ammattilainen. Läsnäoleva ja palautteessan oikea-aikainen! Täsmällinen ja hyvin suunniteltu koulutus. Huikeat materiaalit. Kaikki vierailijat mahtavia ja sopivia. Kiitos paljon!"

 

Kouluttajat:

 • Annukka Jäske, KM (erityisluokanopettaja), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), sosionomi/diakoni (AMK), EMDR I &II
 • Palautteita kouluttajasta:
  ”Eniten puhutteli inhimillinen ote. Se antoi voimaa olla itsekin inhimillinen!”
  ”Ryhmän ohjaamisesi oli huomioivaa, läsnäolevaa, persoonallista, turvallista, joustavaa ja jämäkkää.”
  ”Olet innostunut ja innostava.”
  ”Laaja, vahva asiantuntijuus.”
  ”Tapa, miten osallistat ja tuot konkretiaa on upeaa!”
  ”Kiitos myös siitä, että oman persoonasi kautta olet heittäytynyt kouluttamaan meitä rohkeasti ja olet pyrkinyt vastaamaan meistä nouseviin tarpeisiin.”
  ”Olit aidosti läsnä, selkeä kieli, ei outoja/vieraita sanoja, miellyttävä kuulla ja rauhallinen olo välittyi.”
  ”Ammattitaitosi on vakuuttavaa!”

​​​

 • Miia Miskeljin, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK, YAMK), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), kouluttajatyönohjaaja (STOry), Coach (CCSF), kognitiivinen lyhytterapeutti.

 

Lisäksi kouluttajina vierailevia asiantuntijoita.

Kouluttajilla on pitkä kokemus monipuolisesta kliinisestä psykoterapiatyöstä ja ratkaisukeskeisen työotteen soveltamisesta eri toimialoilla. Anita Hedman on kouluttanut ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja vuodesta 2016 alkaen.

Majoitus

 • Opistolla voi lähijaksojen aikana yöpyä edulliseen hintaan.

Hinta

 • Koulutuksen hinta on 4385 € / hlö.
 • Tarkasta mahdollisuutesi aikuiskoulutustukeen.
 • Koulutuksen hinta sisältää asiantuntevan opetuksen sekä laajan luento- ja harjoitusmateriaalin sähköisenä ja lisäksi kaksi erillistä lyhytterapeuttista haastattelukorttisarjaa; Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu ja Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen vaiheittainen työstäminen. Lähiopetuspäivät sisältävät herkullisen lounaan ja iltapäiväkahvit Jaanan herkkupöydässä.
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä.

Hakeminen

 • Haku koulutukseen on nyt käynnissä. Hae koulutukseen viimeistään 2.10.2022 mennessä.
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja tarvittaessa mahdollisen puhelinhaastattelun perusteella.
 • Koulutukseen hyväksymisen jälkeen laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla noin kuukausi ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.