Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op

Muurlan opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella Ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen (50 op) luonnonläheisessä, rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulutus sisältää Valviran vaatimusten mukaiset psykoterapeuttiset valmiudet.

Ajankohta

28.1.2021 - 2022.

Sisältö

Oma ammatillinen kasvu on prosessi, joka tarvitsee aikaa, väljyyttä ja vuorovaikutteisuutta.
Muurlassa se on mahdollista: Muurlan luonnonläheinen ympäristö mahdollistaa pysähtymisen olennaisen äärelle ja tuo tilaa omalle kasvulle.KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Saat valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa konkreettisia työmenetelmiä ammattialoille, joissa tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea myönteisen mielenteyden edistämiseksi. Saat valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän oma työssä jaksamista, mielekkyydenkokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa. Opit hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja oman työkontekstisi kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

OPINTOJEN TOTEUTUS

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta (20 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (Yhteensä n 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa. Mahdolliset poissaoloja korvaavat ohjaukset tai muut yksilöohjaukset omakustanteisesti.

Opintojen lähipäivistä 2 peräkkäistä päivää toteutetaan retriittimuotoisena kokemuksellisena workshop-työskentelynä, johon liittyy suosituksena yöpyminen Muurlan opistolla omakustanteisesti. Lähipäivinä Muurlan opistolla koulutuksen hintaan sisältyy lounaat ja kahvit.

HUOM. Muurlan opisto pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen toteutustapaa ja -aikaa tarpeen vaatiessa (esim. koronapandemian vaatima etäopetus). Näissä tilanteissa koulutusmaksua ei hyvitetä.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Lähijaksot vuonna 2021

 • torstai ja perjantai 28.-29.1.2021
 • maanantai ja tiistai 15.-16.3.
 • maanantai ja tiistai 19.4.-20.4. / tiistaina kokoontuu työnohjausryhmä 1. kerran, jokaisen osuus á 1,5 h
 • perjantai 21.5.
 • maanantai ja tiistai 19.-20.8. / tiistaina kokoontuu työnohjausryhmä 2. kerran, jokaisen osuus á 1,5 h
 • perjantai 24.9.
 • torstai ja perjantai 28.-29.10. / perjantaina kokoontuu työnohjausryhmä 3. kerran, jokaisen osuus á 1,5 h  
 • maanantai 29.11.
 • Vuodelle 2022 sijoittuu 10 lähijaksoa, joihin on sisällytetty 4 kertaa työnohjausta (á 1,5 h).
  Näiden aikataulu tarkennetaan
 • Huomioi lisäksi itsenäiset pienryhmätyöskentelyt lähijaksojen välissä (7 x 2 h)


Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.


OPINTOMODUULI I: JOHDANTO RATKAISUKESKEISEEN TERAPIATYÖOTTEESEEN

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi ja sen systemaattinen arviointi
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja varhaiset vuorovaikutussuhteet

OPINTOMODUULI II: PSYKOTERAPIAVIITEKEHYKSET JA NIIDEN RATKAISUKESKEISET INTEGRAATIOT

 • Psykoterapiaviitekehykset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
 • ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
 • psykodynaaminen psykoterapia
 • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
 • pari,- ja perheterapia.
 • seksuaaliterapia
 • lasten ja nuorten psykoterapia
 • taideterapia
 • traumaterapia
 • mentalisaatioterapia
 • Ekopsykologia ja luonto mielenterveyden edistäjänä.
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö.

OPINTOMODUULI III: MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA RATKAISUKESKEINEN HOITO

 • Stressi, psyykkiset kriisit ja traumat.
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Masennus
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Addiktiot

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan lyhytterapeuttisella työotteella. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen vaaditut ”Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op” opintokokonaisuuden.

Kouluttaja

Pääkouluttaja:
•    Anita Hedman, FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja (Story), Team and Executive coach (ICF, ACC), mindfulnessohjaaja (MBSR) ja työyhteisövalmentaja / anihedman@gmail.com
•    Vierailevina kouluttajina alan asiantuntijoita

Majoitus

Opistolla on mahdollista majoittua lähijaksojen välillä huokeaan hintaan.

Hinta

 • Koulutus maksaa 4000,00 € / hlö
 • Tarkasta mahdollisuutesi aikuiskoulutustukeen - https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
 • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan

Ilmoittautuminen

 • Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 7.12.2020
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Lisätietoja hakulomakkeessa
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen force majeure -syiden tai vähäisen osanottajamäärän vuoksi.