Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op / syksy

// UUSI RYHMÄ KÄYNNISTYY LOKAKUUSSA 2021

Muurlan opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella Ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen (50 op) luonnonläheisessä, rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen vaaditut ”Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op” opintokokonaisuuden.

Ajankohta

 • 11.10.2021-2023

Sisältö

Oma ammatillinen kasvu on prosessi, joka tarvitsee aikaa, väljyyttä ja vuorovaikutteisuutta.
Muurlassa se on mahdollista: Muurlan luonnonläheinen ympäristö mahdollistaa pysähtymisen olennaisen äärelle ja tuo tilaa omalle kasvulle.KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Saat valmiudet soveltaa integratiivisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.

Koulutus antaa konkreettisia työmenetelmiä ammattialoille, joissa tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea myönteisen mielenterveyden edistämiseksi. Saat valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa työntekijän oma työssä jaksamista, mielekkyydenkokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa. Opit hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja oman työkontekstisi kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

OPINTOJEN TOTEUTUS

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta (20 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (7 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h) pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (Yhteensä n 17 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa. Mahdolliset poissaoloja korvaavat ohjaukset tai muut yksilöohjaukset omakustanteisesti.

Erityistä: Opintoihin sisältyy 2 peräkkäistä lähipäivää, jotka toteutetaan retriittimuotoisena kokemuksellisena workshop-työskentelynä. Tähän liittyy suosituksena yöpyminen Muurlan opistolla omakustanteisesti. Kaikkina lähipäivinä Muurlan opistolla koulutuksen hintaan sisältyy lounaat ja kahvit.

HUOM. Muurlan opisto pidättää oikeuden muuttaa koulutuksen toteutustapaa ja -aikaa tarpeen vaatiessa (esim. koronapandemian vaatima etäopetus). Näissä tilanteissa koulutusmaksua ei hyvitetä.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

 

Koulutuspäivät ja pienryhmätyönohjaus

 • maanantai ja tiistai 11.-12.10.2021, koulutuksen aloitus
 • keskiviikko ja torstai, 24.-25.11.
 • maanantai 24.1.2022
 • 1. työnohjaus: tiistai 25.1.
 • torstai 3.3.
 • 2. työnohjaus: perjantai 4.3.
 • torstai 28.4.
 • 3. työnohjaus: perjantai 29.4.
 • maanantai 13.6.
 • torstai 25.8.
 • 4. työnohjaus: maanantai 19.9.
 • tiistai 20.9.
 • torstai 27.10.
 • torstai 1.12.
 • 5. työnohjaus: perjantai 2.12.
 • Vuodelle 2023 alkuun sijoittuu kahdeksan koulutuspäivää. Näiden aikataulut tarkennetaan
 • Huomioi lisäksi itsenäiset pienryhmätyöskentelyt lähijaksojen välissä (7 x 2 h)


Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset ja integratiiviset psykoterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla.


OPINTOMODUULI I: JOHDANTO RATKAISUKESKEISEEN TERAPIATYÖOTTEESEEN

 • Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
 • Psykoterapeuttinen vuorovaikutus
 • Ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi ja sen systemaattinen arviointi
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja varhaiset vuorovaikutussuhteet

OPINTOMODUULI II: PSYKOTERAPIAVIITEKEHYKSET JA NIIDEN RATKAISUKESKEISET INTEGRAATIOT

 • Psykoterapiaviitekehykset ja niiden sovellukset lyhytterapiassa:
 • ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • kognitiivinen psykoterapia (HOT-terapia ja tietoisuustaidot)
 • psykodynaaminen psykoterapia
 • psykofyysinen psykoterapia ja terapeutin mindfulness-taidot
 • pari,- ja perheterapia.
 • seksuaaliterapia
 • lasten ja nuorten psykoterapia
 • taideterapia
 • traumaterapia
 • mentalisaatioterapia
 • Ekopsykologia ja luonto mielenterveyden edistäjänä.
 • Psykoterapian tuloksellisuus ja hoitoon liittyvä lainsäädäntö.

OPINTOMODUULI III: MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA RATKAISUKESKEINEN HOITO

 • Stressi, psyykkiset kriisit ja traumat.
 • Mielenterveyden diagnostiset kriteerit:
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Masennus
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Addiktiot

Kenelle

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan sekä muille soveltuvien alojen ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää psykoterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan lyhytterapeuttisella työotteella. Koulutus täydentää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksiin soveltuvia sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoja sisältäen vaaditut ”Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op” opintokokonaisuuden. Koulutus ei anna pätevyyttä psykoterapeutin nimikkeeseen.

Kouluttaja

Pääkouluttaja:

 •  Anita Hedman, FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja (Story), Team and Executive coach (ICF, ACC), mindfulnessohjaaja (MBSR) ja työyhteisövalmentaja / anihedman@gmail.com

 

Muut kouluttajat:

 • Annukka Jäske, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), KM (erityisluokanopettaja), soionomi/diakoni (AMK), EMDR I &II
 • Sekä vierailevina kouluttajina alan asiantuntijoita

Hinta

 • Koulutus maksaa 4000,00 € / hlö
 • Tarkasta mahdollisuutesi aikuiskoulutustukeen - https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
 • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä
 • Laskutus tapahtuu viidessä erässä
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan

Hakeminen

 • Ryhmässä vielä muutama paikka vapaana - täytä hakemus pikaisesti
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella.
 • Koulutukseen hyväksymisen jälkeen laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.