Pihasuunnittelun perusteet

Oletko kiinnostunut puutarhan hoidosta? Haluaisitko lisätä luonnonmukaisuutta puutarhaasi? Luonnonmukaisen puutarhan lajirikkaus on usein runsas ja elinvoimainen, ja silloin sen vaikutus ympäristöön on positiivinen. Luonnonmukaisesti hoidettu piha, puutarha ja koko tontti, ei välttämättä tarkoita umpeen kasvanutta, heinittynyttä joutomaata, vaan se voi olla myös hoidetun näköinen. Luonnonmukaisessa puutarhassa tuetaan luonnon omia prosesseja, ja suositaan monilajisia ja -kerroksellisia kasviyhdyskuntia, jotka saavat kilpailla keskenään, jolloin hoidon tarve vähenee. Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon, kun suunnittelee luonnonmukaista puutarhaa?

Ajankohta

Kurssi kestää kaksi viikonloppua: 23.-24.4. ja 11.-12.6.2022, lauantai-sunnuntai kello 10–15.30.

 

Sislt

Kurssilla paneudutaan pihan ja puutarhan suunnittelun perusteisiin. Tavoitteena on, että kurssin lopussa jokaisella kurssilaisella on omasta kohteestaan mittakaavainen yleissuunnitelma, kasvilista ja vapaamuotoinen työselostus pihan rakentamisvaiheista.

Ensimmäisenä viikonloppuna hahmotetaan kohdetta luonnostelemalla. Luonnoksessa näkyvät kasvillisuusalueet ja niiden sisältö: perennat, pensaat, puut, ja ovatko ne havuja, lehtikasveja, jne. Suunnitelmaan merkitään myös rajaukset, kulut, pintamateriaalit ja näkymät. Lopuksi luonnos piirretään mittakaavaan. Mittakaavainen luonnos toimii yleissuunnitelman pohjana.

Toisena viikonloppuna perehdytään yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa näkyvät edellä mainittujen asioiden lisäksi kasvivalinnat ja määrät, pinta-alat ja pintamateriaalien tarkempi määritys sekä valaistuksen periaatteet. Yleissuunnitelmaan kuuluvat myös pohjarakenteet ja salaojituksen tarve alueella sekä hulevesien ohjaus pääpiirteittäin.

Perinteisesti pihalla ja puutarhassa pyritään rajaamaan kasvillisuusalueet, joissa kasvit jaotellaan korkeuden mukaan omille vyöhykkeilleen. Puutarhassa käytetään usein kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Nämä hoitomenetelmät köyhdyttävät pihan biodiversiteettia ja lisäävät hoidon tarvetta. Suunnittelemalla pihasi oikein voit vaikuttaa tonttisi lajikirjoon positiivisesti ja samalla lisätä pihasi viihtyisyyttä. Luonnon prosesseja jäljittelemällä saadaan pihan ja puutarhan hoidon tarvetta usein vähennettyä.

Kurssilla pyritään ottamaan luonnonmukaisuus huomioon läpi koko suunnitteluprosessin ja valittu toimintatapa käy ilmi niin yleisuunnitelmasta kuin työselostuksesta.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille pihan ja puutarhan rakentamisesta ja hoitamisesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii hortonomi Perttu Tiilikainen.

 

"Kaupunkirakenteen tiivistyminen on aiheuttanut luonnontilaisten alueiden pirstaloitumista ja ekologisten yhteyksien heikentymistä tai katkeamista. Jokaisella tontilla on oma roolinsa alueen ekologisten käytävien osana. Biodiversiteetiltään lajirikas piha tukee käytäväverkostoa, kun taas lajikirjoltaan köyhempi piha voi olla se heikko lenkki käytävän varrella. Jokaisella on mahdollisuus lisätä omilla valinnoillaan pihan ja puutarhan biodiversiteettiä, ja sitä kautta tukea alueen ekologisia yhteyksiä. Luonnonmukainen piha kestää paremmin äärevöityneitä sääilmiöitä, ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Sinun piha, sinun vastuu, sinun teoillasi on merkitystä!" / Perttu Tiilikainen

Majoitus

Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Hinta

Kurssi maksaa 420 € / hlö.

Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen, materiaaleja sekä kurssiruokailut Jaanan herkkupöydässä.

Ilmoittautuminen

  • Kurssille ilmoittautuminen on päättynyt.
  • Vahvistamme kurssin toteutumisen sinulle sähköpostiisi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
  • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
  • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.