Omakuva kollaasina

Millainen on sinun omakuvasi? Toteutamme uuden etäopetuskurssin, jossa työstetään kuvankäsittelyn menetelmin kollaasina syntyvää omakuvaa.

Ajankohta

12.1.2021 - 9.2.2021

Sisältö

Kurssilla tutustut omakuvan rakennukseen ja kuvankäsittelyllä toteutettavaan kollaasityöskentelyyn valokuvailmaisun alueella. Työskentely painottuu omaan henkilökohtaiseen kuvalliseen työskentelyyn ja ilmaisuun, sillä toteutat itsestäsi omakuvan kollaasin menetelmin.
Kollaasin materiaalina käytetään valokuvia, itse otettuja ja/tai muualta hankittuja käyttövapaita kuvia.

Kurssilla työskentely tarjoaa sekä mielekästä henkilökohtaista tekemistä, että mahdollisuuden syventää omaa ammatillista osaamista aiheen parissa.

“Omakuva kollaasina tarjoaa minulle mahdollisuuden ihanaan leikkiin, jossa vapaasti kokeilemalla voin tarkastella omaa todellisuuttani ja rakentaa käsitystä itsestäni uudelleen. ” - kouluttaja Tuuli Rouhiainen

 

Kurssi alkaa yhteisellä etätapaamisella, jossa kurssin ohjaaja Tuuli Rouhiainen tutustuttaa sinut lyhyesti kollaasiin, omakuvaan ja kollaasityyppisen kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin valokuvailmaisun alueella. Lisäksi Tuuli kertoo omasta taiteellisesta työskentelystään omakuvan ja kuvakollaasin alueella. Tämän jälkeen sinut ohjataan omaan henkilökohtaiseen työskentelyyn ja omakuvan toteutukseen.

Omakuvan suunnittelun, kuvamateriaalin kokoamisen ja kollaasin toteutuksen kuvankäsittelyllä teet itsenäisesti omalla ajalla.

Viikko ensimmäisen etätapaamisen jälkeen sinulle on varattu 30 min. henkilökohtainen etätapaaminen Tuulin kanssa. Tapaamisessa käydään läpi omakuvan suunnitelmasi sekä kollaasiin valitsemasi kuvamateriaali ja keskustellaan ilmaisullisista valinnoista.

Kolmannessa etätapaamisessa pidetään yhteinen kuvakatselmus, jossa pääset esittelemään valmiin omakuvasi toisille ja katsomaan muiden tuotantoa sekä keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiasi niihin liittyen. Valmiit omakuvat lähetetään Tuulille etukäteen, viimeistään 4 päivää ennen tapaamista.


Omakuva - Omakuva on kuva itsestä. Omakuvan kautta voi kertoa erilaisia asioita itsestä ja käsitellä omaa sisäistä maailmaa. Omakuvan tekeminen onkin aina pieni tutkimusmatka itseen ja sen kautta voi hahmottaa itsestä myös uusia ulottuvuuksia.

Kollaasi - Kollaasissa kuvaa rakennetaan tuomalla yhteen erilaisia kuvia ja kuvien osia. Näitä kuvia leikkaamalla ja uudelleen asettelemalla muodostetaan uusi kuva. Jokainen erillinen kuvaelementti tuo kollaasiin oman merkityksensä ja rakentaa kokonaisuutta eteenpäin. Lopullinen kuva onkin enemmän kuin osiensa summa.


Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Yhteensä 3 etätapaamista:

1. tapaaminen
12.1.2021 kello 17:30-19

Viikko välissä, jolloin suunnitellaan omakuvaa ja kerätään kuvamateriaalia

2. tapaaminen
ke 20.1. tai to 21.1.
/ henkilökohtainen mentorointi ja ohjaus 30 minuuttia jokaiselle kurssilaiselle

2 viikkoa välissä: kuvankäsittelyllä kollaasin toteutus ja kuvien lähetys etukäteen ohjaajalle
-> Lähettäkää kuvat opettajalle viikolla 5

3. tapaaminen
9.2. kello 17:30-19:30

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan itseään kuvan keinoin.
Ammatillisesta näkökulmasta kurssista voivat hyötyä erityisesti esimerkiksi opettajat, kuvataiteilijat tai mahdollisesti valokuvaterapeuttisia menetelmiä työssään käyttävät.

Kouluttaja

Taiteilija Tuuli Rouhiainen kuvaa itseään:

”Olen helsinkiläinen taiteilija, koulutukseltani taidekasvattajana (TaM). Olen työskennellyt viime vuosina erityisesti valokuva- ja yhteisötaiteen parissa sekä asiantuntijana näyttelyprojekteissa. Sitä ennen toimin pitkään taidepedagogina erilaisissa oppimisympäristöissä. Omissa teoksissani liikun todellisen ja epätodellisen rajalla ja rakennan erilaisia, usein surrealistisia ja omakuvallisia näkymiä joko lavastetun valokuvan tai digitaalisen kollaasin kautta. Kuvissani haluan houkutella esille minussa eläviä rinnakkaisia tarinoita ja ulottuvuuksia. Sellaisia, jotka tarvitsevat tulla näkyviksi, mutta joita en pysty ilmaisemaan sanoin tai teoin.

Ohjaajana pyrin tarjoamaan inspiroivan ja turvallisen ilmapiirin pohtia omaa ilmaisua sekä tukemaan senhetkistä taiteellista tekoprosessia. Ohjaukseni ytimessä on yhteinen keskustelu teoksen ja tekemisen äärellä. Haluan erityisesti luoda mahdollisuuksia hahmottaa tekoprosessin ja teoksien erilaisia merkityksiä itselle sekä lempeästi haastaa kehittämään omaa ilmaisua eteenpäin.”

Huomioitavaa

Kurssille pääsyvaatimukset

Kurssilla vaadittavien kuvakäsittelytaitojen vuoksi kurssi on suunnattu kokeneille kuvankäsittelijöille.

Kurssille osallistujana sinulla tulee olla

  • hallussasi kuvankäsittelyn perustaidot kollaasin tekoa varten (mm. kuvasta osien irroittaminen, elementtien kokojen ja asentojen muuttaminen ja järjestäminen uudelleen, eri kuvien osien tuominen yhteen, värien muokkaus)
  • käytössäsi jokin kuvankäsittelyohjelma
  • käytössäsi kamera, jolla voi ottaa valokuvia itsestä (kännykkäkamera riittää, jos kuvan laatu on hyvä) sekä mahdollisuus siirtää kuvat tietokoneelle kuvankäsittelyä varten
  • mahdollisuus ja taidot käyttää Googlen verkkoalustaa etätapaamisiin
  • Kurssilla ei ole kuvankäsittelyn tai kuvauksen ohjausta. Kurssi toteutetaan etäkurssina, joten kurssi ei tarjoa/lainaa kameraa, tietokonetta ja kuvankäsittelyohjelmaa

Hinta

159,00 € / sisältää kolme verkkokoulutustapaamista.
Yksi tapaamisista on 30 minuutin henkilökohtainen ohjaus kollaasin rakentamisessa.

Ilmoittautuminen