Mobiililaitteiden hyödyntäminen työssä ja johtamisessa

Mobiililaitteiden hyödyntäminen työssä ja johtamisessa -kurssilla väliportaan esimiehet saavat välineitä johtaa ja innostaa mobiililaitteita käyttäviä työntekijöitä. Koulutuksen aikana tarkastellaan myös esimiehen omia valmiuksia työn muuttumiseen mobiililaitteiden käytön lisääntyessä ja heidän omien taitojen parantamista.

Saat koulutuksesta valmiuksia johtaa työntekijöitä mobiililaitteita hyödyntäen sekä tietoa, miten mobiililaitteet muuttavat työntekijän näkyä omasta työstään, työn sujuvuudesta ja onnistumisesta. Saat myös itsellesi työvälineitä laitehankintoihin, mobiililaitteita käyttävien työntekijöiden johtamiseen ja valmiuksia johtaa työntekijöitä mobiililaitteita käyttäen.

Koulutuksen aikana saat konkreettisia välineitä ja menetelmiä, esim. ideoita mitä kysyä kehityskeskustelussa digitalisaatiosta, muistilista laitehankintoja varten, työssä tarvittaviin sovelluksien ja palveluiden kartoitusohje sekä ”Minä 2020-luvun esimiehenä” -kartoituskartta. Lisäksi osallistujat saavat asiantuntijoiden diat käyttöönsä.

Ajankohta

 • Keskiviikkoisin 30.1.-20.2.2019 klo 19.00-20.30 (8 t)
 • Kurssi on verkkokurssi, johon ei sisälly lähiopetusta.

Sisältö

1. kerta: Mobiiliksi muuttuva työarki. Ensimmäisen kerran aluksi käymme läpi kurssin esittelyn ja ohjeet kurssin suorittamiseen. Kerralla keskitytään mobiililaitteisiin tämän päivän työelämässä, mitä se tarkoittaa esimiehen ja työntekijän kannalta. Tarkastelemme mobiililaitteiden tuomaa muutosta niin työidentiteettiin kuin työn rajoihin.

2. kerta: Mobiililaitteet ja arjen tilanteet. Toisella kerralla keskitytään esimiehen ja työntekijöiden mobiililaitetaitoihin. Käsittelemme myös asiakkaiden suhtautumista ja mobiililaitteen käyttöön liittyviä muita kysymyksiä, esimerkiksi milloin, missä ja kenen laitteella.

3. kerta: Mobiililaitteiden harkittua hankintaa ja huolehdittua käyttämistä. Kolmannella kerralla tarkastellaan laitteiden ja järjestelmien hankintaa sekä niiden käyttöönottoa. Keskustelemme millaisia asioita esimiehen kannattaa huomioida vanhojen ja uusien työntekijöiden osalta työn muuttuessa vahvemmin mobiililaitteita hyödyntäväksi.

4. kerta: Miten johdan mobiililaitteita käyttäviä työntekijöitä? Viimeinen kerta keskittyy arjen johtamisen kysymyksiin. Tarkastelemme erilaisia vaihtoehtoja mobiililaitteita käyttävien työntekijöiden johtamisessa sekä miten voi johtaa mobiililaitteita käyttäen. Tarkastelussa myös jaksaminen, ergonomia ja hyvinvointi.

Suoritustapa Oppimispäiväkirjan tekeminen. Ohjeet koulutuksen alussa.

Verkkokurssit

 • Reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen koulutus verkossa
 • Osallistuminen mahdollista Suomessa ja ulkomailla
 • Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella
 • Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
 • Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua
 • Kommentointimahdollisuus chatissa
 • Koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi
 • Henkilökuntamme auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa. Voit kysyä jo etukäteen, jos haluat lisätietoja!

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

”Teknologia tulee auttamaan työhyvinvoinnin tukemisessa. On mahdollista ottaa käyttöön digitaalisia välineitä, jotka muistuttavat esimerkiksi tauoista. Johtaminen ja esimiestyö ovat tärkeä osa työhyvinvointia. Työn muutos muuttaa myös johtamista. Kun tulevaisuudessa yhä suurempi osa työstä on luovaa työtä, vireen ja innostuksen johtamisesta tulee aikaisempaa tärkeämpää.” Pauli Forma, Työterveyslaitos, 2018.

”Digitalisaatio vaikuttaa monipuolisesti johtamiseen. Kasvava mobiililaitteiden hyödyntäminen tulee olemaan osa myös työhyvinvoinnin ylläpitoa työn organisoinnin ja johtamisen lisäksi.” Ida-Maria Tanhua, Iduilla

”Mobiililaitteet työelämässä eivät tarkoita enää vain älypuhelinta. Erilaiset tabletlaitteet ja niissä useammat eri sovellukset ovat jo nyt erityisesti liikkuvassa työssä käytössä. Johtaminen tapahtuu yhä useammin sähköisesti ja vaatii näin ollen esimieheltä taitoa ja tietoa myös mobiililaitteista ja niiden avulla johtamisesta.” Ida-Maria Tanhua, Iduilla

Kenelle

Esimiehille, joiden työntekijät käyttävät tai hyötyisivät mobiililaitteiden käytöstä työssään. Esimiehelle, joka haluaa itse käyttää ja huomioida paremmin mobiililaitteita johtamisessa.

Kouluttaja

Satu Veltheim, Minna Piispanen ja Ida-Maria Tanhua Satu Veltheim

Verkkoyhteisökehittäjä Satu Veltheim on sosionomi AMK ja informaatioteknologian sekä markkinoinnin datanomi. Lisämausteena viestintä ja informaatiotieteiden erikoistumisopinnot. Hänellä on usean vuoden kokemus tietotekniikan ja mobiililaitteiden käytöstä senioireiden ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten parissa.

Verkkoyhteisökehittäjä Minna Piispanen on sosionomi AMK ja ohjelmistosuunnittelija. Minna on sosiaalialan, tieto- ja viestintätekniikan sekä digitaalisen viestinnän ammattilainen. Hänellä on usean vuoden kokemus tietotekniikan sekä mobillilaitteiden käytöstä senioreiden ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten parissa.

Ida-Maria Tanhua on yrittäjä, työnohjaaja, FM ja pitkän linjan verkkopedagogi sekä sosiaalisen median kouluttaja. Hän on viimeiset kymmenen vuotta kouluttanut ammattilaisia ja ikäihmisiä somesta ja tietotekniikasta. Entisenä varhaiskasvatuksen johtajana hän tietää millaista on esimiehen näkökulmasta sähköisten palveluiden ja mobiililtaitteiden käyttöönotto ja käyttö työyhteisöissä

Hinta

 • Kurssin hinta on 180 €/hlö

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu kurssille 22.1.2019 mennessä.
 • Vahvistamme kurssin toteutumisen sinulle sähköpostiisi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
 • Kurssin laskutus tapahtuu ennen kurssin alkua.
 • Pidätämme oikeuden kurssin peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.