Luovien alojen palvelumuotoilu

Luovien alojen palvelumuotoilu – muotoile tulevaisuutesi!
Tällä intensiivikurssilla muotoilet asiakaslähtöisesti luovia tai taidelähtöisiä palveluita tai tuotteita, kokeilet sitä ja lopuksi paketoit oman palvelusi tai tuotteesi markkinoille.

Ajankohta

Kolme lähitapaamista viikonloppuina 22.-23.8., 12.-13.9. ja 26.-27.9.2020.

Sisältö


Toimitko luovilla aloilla ja kaipaat selkeitä työkaluja oman ammattiosaamisesi ja luovan tuotteesi tai palvelusi kehittämiseksi ja tuotteistamiseksi asiakaslähtöisesti? Tule kehittämään luovaa yritys- ja liiketoimintaideaasi asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin!  

Luovien alojen palvelumuotoilu -kurssi haastaa sinut visioimaan ja muotoilemaan oman tapasi toimia luovien alojen yrittäjänä.

Luovilla aloilla yrittäjyys lähtee usein uudesta ja ennennäkemättömästä ideasta, joka kumpuaa yrittäjäksi aikovan omasta erityisosaamisesta. Luovan alan yrittäjät tuovat usein jotain uutta ja merkityksellistä maailmaan. Luovilla aloilla toimiva ei useinkaan lähde valmiille markkinoille vaan hän lähtee tekemään ja tarjoamaan asiakkaille jotain uniikkia uutta, jonka kokee merkitykselliseksi ja arvokkaaksi asiakkaille.

Tämä kurssi opastaa sinut yrittäjän polulle asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun menetelmin. Kurssi toimii mentorinasi, apunasi ja inspiraationasi, kun suunnittelet uuden yrityksesi toimintaa ja haluat tutustua omaan tapaasi yrittää ja saada omat vahvuutesi ja omat arvosi esille ja näin luoda itsellesi ansaintamahdollisuus.

Kurssilla on kolme viikonlopun mittaista intensiivistä lähijaksoa, jolloin saat suoraa vertaispalautetta, pääset keskustelemaan, testaamaan ja kehittämään palvelu- ja tuoteideaasi muiden kanssa. Kurssi sisältää paljon tehtäviä, joista saat palautteen ja jotka toimivat liiketoimintasuunnitelman, rahoituksen hakemisen, toiminnan markkinoinnin ja brändäämisen tukena. Jokainen kurssilainen tuottaa oman projektin eli luo oman palvelun tai tuotteen markkinoille, testaa ja kokeilee sen käytännössä. Intensiiviset lähijaksot takaavat sen, että opit jalostamaan ideoitasi ja suunnitelmaasi sekä luomaan tuotteita ja palveluita, joilla on kysyntää.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

1. LÄHIJAKSO 22.-23.8. / PALVELUMUOTOILUN PERUSTEET JA ASIAKASYMMÄRRYS

Lähijakson aikana käydään lävitse palvelumuotoilun tavoitteet ja palvelumuotoiluprosessi. Palvelumuotoilun ydin on asiakkaiden kokemuksen, tarpeiden ja arjen ymmärtäminen. Keskustellaan, mitä on muotoiluajattelu ja mikä merkitys asiakasymmärryksellä on luovien tuotteiden ja palveluiden muotoilussa asiakkaille.
Lähdemme jalostamaan palvelumuotoilun menetelmin ja tehtävin palveluasi ja/tai tuotteesi ideaa sekä sen käytännön toteuttamista asiakaslähtöisesti. Lähijakson aikana tunnistetaan omat arvot ja osaaminen, toiminnan missio eli perustarkoitus ja mihin isompaan kysymykseen, ongelmaan tai toiveeseen palvelusi tai tuotteesi antaa vastauksen asiakkaan näkökulmasta.

Arvot kertovat asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille toimintasi sisällöstä, tavoitelluista tuloksista, vaikuttavuudesta ja laadusta. Vastaamme kysymyksiin:
- Mitä juuri sinä osaat,
- Mikä tuote-, palvelu- ja liikeideasi on,
- Miksi haluat sen toteuttaa,
- Miksi se tuottaa asiakkaalle arvoa?

Lähijakson aikana tuotamme omaan palveluun liittyen 1) sidosryhmäkartan ja 2) toimintaympäristökartan.
Käymme läpi menetelmät hankkia asiakastietoa ja -ymmärrystä. Jaksolla käynnistetään oma projekti ja kuvataan menetelmät hankkia käyttäjä- ja asiakastietoa.

Kotitehtävä: Kerätään käyttäjä- ja asiakastietoa oman tuotteen tai palvelun ympäriltä. Menetelmiä on monia ja lähiopetusjakso antaa työkaluja rakentaa toimiva malli omaan toimintaan liittyvän asiakasymmärryksen keräämiseksi. Näin ymmärrys omasta toimintakentästä kasvaa, jolloin muotoiltava palvelu tai tuote vastaa paremmin asiakkaan tarpeisiin. Tehtävän avulla puretaan kerätty asiakastieto asiakasymmärrykseksi. Tässä vaiheessa viimeistään otetaan yhteyttä mahdollisiin kumppaneihin oman projektin toteuttamiseksi.

2. LÄHIJAKSO 12.-13.9. / ASIAKASPROFILOINTI, ASIAKASKOKEMUS, ASIAKASARVO, PALVELUPOLKU JA PALVELUPROSESSI

Edellisessä vaiheessa kerättiin käyttäjätietoa, joka on jalostettu kotitehtävänä tuotetuksi asiakasymmärrykseksi. Tällä jaksolla mietitään, miten omaa toimintaa organisoidaan ja kehitetään asiakkaan tarpeista käsin käytännössä. Laaditaan keskeiset asiakasprofiilit ja empatiakartta eli katsotaan maailmaa asiakkaan silmin käyttäen soveltuvia palvelumuotoilutyökaluja. Vastataan kysymykseen, miten omalla osaamisellani ja luomalla palvelullani tai tuotteella tuotan asiakkaalle arvoa. Käsiteltäviä teemoja ovat asiakaskokemus, asiakasprofilointi, asiakasarvo ja asiakkaan polku palvelussa. Jakson aikana luodaan omaan toimintaan liittyvä malli palvelupolusta, hahmotetaan oman palveluprosessin sisältö, mikä on ydinpalvelua ja mikä liitännäispalvelua.

Palvelulupaus kehittyy kokeillen ja muotoillen. Tuotetaan Value proposition canvas eli asiakasarvokartta. Tuotetaan oma palveluprosessin kuvaus eli Service Blue Print - tunnistetaan palvelun vaatimat resurssit ja pohditaan, mitä riskejä palvelun tuottamiseen liittyy. Valmistaudutaan kokeilemaan palvelua tai tuotetta.

Kotitehtävä: Oma palvelu tai tuote prototypoidaan ja laitetaan kokeiluun. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella tehdään esitys, joka esitetään koko ryhmälle, esimerkiksi PP-, Prezi, sarjakuva, tarina, video tai mikä tahansa visuaalinen esitys palvelusta tai tuotteestasi ja sen kehitysvaiheista. Kokeilu analysoidaan ja esitykseen liitetään pohdinta siitä, kuinka palvelua tai tuotetta lähdetään lanseeraamaan.

3. LÄHIJAKSO 26.-27.9. / OMAN PROJEKTIN LOPPUESITTELY, ARVOLUPAUS JA LIIKETOIMINTAMALLI

Omien projektien ja palvelu- tai tuotekokeilujen esittely, analysointi ja päätelmät sekä itsearviointi huomioiden aiemmin laaditut asiakasarvokartta ja palveluprosessin kuvaus. Kiteytetään oman palvelun arvolupaus, eli mikä erottaa palvelun muista ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle ja miksi se on asiakkaalle merkityksellinen. Rakennetaan liiketoimintasuunnitelma Business Model Canvasta eli liiketoimintamalli-kanvasta apuna käyttäen.

Lopuksi keskustelemme tuotteen ja palvelun hinnoittelusta sekä brändäämisestä.

Kenelle


Kurssi sopii henkilöille, jotka toimivat luovilla aloilla ja haluavat toteuttaa oman taidelähtöisen tai muun luovan palvelun esimerkiksi sosiaali-, nuoriso-, seniori-, luonto-, matkailu- tai hyvinvointialalle. Tuote voi hyvin olla myös esimerkiksi oma taiteellinen tuotanto tai jopa verkkomateriaali. Kurssista on myös hyötyä ajatellen projektiosaamista ja esimerkiksi apurahojen hakemista.

Kouluttaja


Valmentajana toimii TaT, varatuomari, taidemaalari Tiina Nevanperä.
Nevanperällä on laajapohjainen kokemus eri yhteiskunnan osa-alueilta. Hän on vetänyt luovan hyvinvointitalouden hankkeita, joissa palvelumuotoilu on ollut ratkaiseva työkalu. Tiina on kannustava, innovatiivinen ohjaaja ja sparraaja, joka haluaa edistää luovien alojen, taiteen ja kulttuurin merkitystä ja lisäarvoa yhteiskunnassa. Hän toimii kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin puolestapuhujana: Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen ja merkitys yhteiskunnassa kasvaa!

Majoitus

Opistolla on mahdollista majoittua edulliseen hintaan lähijaksojen yhteydessä.

Hinta

  • 990 €
  • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä
  • Laskutus tapahtuu kolmessa erässä
  • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan

Ilmoittautuminen