Luonnonmukainen puutarha

Oletko kiinnostunut puutarhan hoidosta? Haluaisitko lisätä luonnonmukaisuutta puutarhaasi? Luonnonmukaisen puutarhan lajirikkaus on usein runsas ja elinvoimainen, ja silloin sen vaikutus ympäristöön on positiivinen. Luonnonmukaisesti hoidettu piha, puutarha ja koko tontti, ei välttämättä tarkoita umpeen kasvanutta, heinittynyttä joutomaata, vaan se voi olla myös hoidetun näköinen. Luonnonmukaisessa puutarhassa tuetaan luonnon omia prosesseja, ja suositaan monilajisia ja -kerroksellisia kasviyhdyskuntia, jotka saavat kilpailla keskenään, jolloin hoidon tarve vähenee. Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon, kun suunnittelee luonnonmukaista puutarhaa?

Ajankohta

 • 26.3.2022-15.1.2023

Sisältö

Koulutuksessa paneudutaan muun muassa pihan ja puutarhan luonnonmukaisuuteen, rakenteisiin, hulevesien hallintaan ja kasvualustaan sekä luonnosteluun. Kantavana teemana on luonnonmukainen puutarha, joka otetaan huomioon jokaisessa osiossa mahdollisuuksien mukaan.

Luonnonmukaisessa puutarhassa pyritään huomioimaan luonnonprosessit kaikissa toimissa, sillä kaikki tontilla tehdyt ratkaisut vaikuttavat suoraan pihan biodiversiteettiin, ja sitä kautta puutarhan ja ympäristön hyvinvointiin.

Perinteisesti pihalla ja puutarhassa pyritään rajaamaan kasvillisuusalueet, jaotellaan kasvit korkeuden mukaan omille vyöhykkeilleen ja käytetään kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Nämä hoitomenetelmät köyhdyttävät alueellista biodiversiteettiä ja lisäävät hoidon tarvetta. Luonnonmukaisessa puutarhassa luonnonoloja kannattaa muuttaa mahdollisimman vähän.

Hulevesien hallinta on isossa osassa luonnonmukaisessa puutarhassa. Tällä hetkellä hulevedet kerätään hulevesiverkostoon mahdollisimman tehokkaasti, ja ohjataan puhdistamattomina vesistöihin. Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa pyritään hyödyntämään hulevedet niiden syntypaikalla esimerkiksi kasteluvetenä.

Koulutuksen tavoitteena on se, että koulutuksen käynyt osaa pihan ja puutarhan hoitoon ja rakentamiseen liittyvät perusasiat, kasvituntemusta sekä hoidollisia toimenpiteitä. Koulutuksen aikana tehdään luonnossuunnittelua omasta pihasta. Tavoitteena on se, että jokainen opiskelija on saanut mittakaavaisen luonnoksen pihastaan valmiiksi kurssin loppuun mennessä.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu kahdeksasta lähijaksoista Muurlan Opistolla ja niiden välillä toteutettavasta monipuolisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetuksessa painotetaan luonnonmukaisen puutarhan ja luonnonmukaisen hulevesien hallinnan mahdollisuuksia ja merkitystä oman tontin biodiversiteetin rikastajana sekä ekologisten käytävien tärkeyttä eliöiden näkökulmasta. Opetuksessa tukena käytetään Google Classroom -oppimisympäristöä. Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä.

Koulutus kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Oman pihan luonnossuunnitelma
 • Kasvualustat
 • Ekologiset käytävät
 • Luonnonmukainen hulevesien hallinta
 • Puutarhan kasvit
 • Vuodenkierto luonnonmukaisessa puutarhassa
 • Permakulttuuri
 • Puutarhan rakenteet

Koulutuksen lähijaksot:

 • Lauantai-sunnuntai kello 10–15.30.

 

1) 26.-27.3.2022 aloitus

2) 23.–23.4.

3) 11.–12.6.

4) 17.–18.9.

5) 8.–9.10.

6) 5.–6.11.

7) 3.–4.12.

8) 14.-15.1.2023

Kenelle

Kurssi sopii kaikille pihan ja puutarhan rakentamisesta ja hoitamisesta kiinnostuneille.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii hortonomi Perttu Tiilikainen.

Kaupunkirakenteen tiivistyminen on aiheuttanut luonnontilaisten alueiden pirstaloitumista ja ekologisten yhteyksien heikentymistä tai katkeamista. Jokaisella tontilla on oma roolinsa alueen ekologisten käytävien osana. Biodiversiteetiltään lajirikas piha tukee käytäväverkostoa, kun taas lajikirjoltaan köyhempi piha voi olla se heikko lenkki käytävän varrella. Jokaisella on mahdollisuus lisätä omilla valinnoillaan pihan ja puutarhan biodiversiteettiä, ja sitä kautta tukea alueen ekologisia yhteyksiä. Luonnonmukainen piha kestää paremmin äärevöityneitä sääilmiöitä, ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Sinun piha, sinun vastuu, sinun teoillasi on merkitystä! / Perttu Tiilikainen"

Majoitus

Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Hinta

 • Koulutus maksaa 1385 € /hlö
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen, materiaaleja sekä kurssiruokailut Jaanan herkkupöydässä.
 • Kurssi laskutetaan 4. erässä.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia. Lähiopetustilanteissa huolehdimme turvaväleistä. Huomioidaksemme jokaisen turvallisuus opetustilanteissa, suositamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä maskin käyttöä opiston tiloissa. Luokkatiloissa on saatavilla käsidesiä ja kertakäyttömaskeja.

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 27.2.2022.
 • Ilmoittautumisen jälkeen laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.