Kohtaamistaiteen® ohjaaja

// KOULUTUS ALKAA TAMMIKUUSSA 2022

Kohtaamistaiteessa® olennaista ovat moniaistisuus, kokeminen, kohtaaminen, osallisuus, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa, moniammatillisessa yhteistyössä kehitetyssä Clinical Art® –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen® struktuuri (virittäytyminen, strukturoitu työskentely ja arvostus), moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi. Menetelmät ja välineet valitaan niin että jokaisella on mahdollisuus onnistumiseen.

Clinical Art on kehitetty japanissa moniammatillisena yhteistyönä 1995 Tohoku Fukushi Univercity:ssä. Laurea ammattikorkeakoulu toi sen Suomeen 2006 ja kehitti sitä yhteistyössä japanilaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden kanssa Suomen kulttuuriin ja toimintaympäristöön sopivaksi, Kohtaamistaiteen®- menetelmäksi.
Kohtaamistaidetta® on tutkittu ja kehitetty edelleen kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen® ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle.
Kohtaamistaiteen® ryhmiä on Uudellamaalla varhaiskasvatuksesta mielenterveys- ja päihdetyöhön, ikääntyneistä työhyvinvointiin.

Ajankohta

 • 22.1.-9.10.2022

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutuksen tavoitteena tuottaa osaamista tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Kohtaamistaiteen® olennaisia elementtejä ovat toiminnan struktuuri, moniaistisuus, havainnot ja yllätyksellinen taidetyöskentely. Tavoitteellinen tekeminen, materiaalien kokeminen sekä osallistujien arvostava kohtaaminen, eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat korostuvat. Kohtaamistaiteessa taideteoksia ei analysoida tai arvioida, vaan jokaiselle teokselle annetaan arvostusta. Kohtaamistaide ei ole taideterapiaa, vaikka osallistujat saattavat kohdata terapeuttisia kokemuksia. Koulutuksen laajuus on yhteensä 15 op.

Tavoitteena on tuottaa osaamista tuleville Kohtaamistaiteen ohjaajille seuraavilta alueilta:

 • Kohtaamistaiteen® perusteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Kohtaamistaiteen® taidetyöskentelyn periaatteet ja teoriaan sitominen
 • Kohtaamistaiteen® ohjaajuuden tuki.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija valmistuu Kohtaamistaiteen®-ohjaajaksi saa käyttää Kohtaamistaidetta® välineenä omassa työssään asiakkaidensa kanssa.

Kou­lu­tuk­sen pää­si­säl­löt

 • Kohtaamistaiteen ja Clinical Artin filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki

Koulutuksen lähijaksot

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, oppimispäiväkirjatyöskentelyä sekä verkkotyönohjausta. Lisäksi koulutukseen sisältyy yhden kohtaamistaiteen ryhmän ohjausharjoittelu. Opiskelija hankkii ohjattavan ryhmän itse ja toteuttaa ohjauksen suunnittelusta ryhmän toteuttamiseen ja päätteeksi pidettävään taidenäyttelyyn.

Kohtaamistaiteen perusteet 5 op

22.-23.1.2022 (1 & 1/2 päivää) - Koulutuksen aloitus / Orientaatio Kohtaamistaiteen ohjaajaopintoihin

 • koulutuksen kokonaisuus
 • tutustuminen ja pelisäännöt
 • välähdyksiä japanilaiseen kulttuuriin ja estetiikkaan
 • kohtaamistaide yhteisöllisenä toimintana
 • kansainvälinen yhteistyö ja historia
 • taidetyöskentely

12.-13.2.2022 (1 & 1/2 päivää) - Kohtaamistaiteen perusperiaatteet

 • arvostuksen ja kohtaamisen merkitys ja keinot
 • moniaistisuus
 • esteettisyys
 • taidetyöskentely

5.-6.3.2022 (1 & 1/2 päivää) - Kohtaamistaiteen pätevyys, toimintaympäristöt

 • arviointi (ohjaajuus, tavoitteiden saavuttaminen..)
 • kehittäminen kohtaamistaiteessa
 • taidenäyttelyn rakentaminen, toteutus, tavoitteet ja merkitys
 • taidetyöskentely

Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

2.4.2022 (1/2 päivää) - Orientaatio ohjaajuuteen

 • opintojakson kokonaisuus
 • ryhmäprosessi
 • pelisäännöt ja ohjaajuuden harjoittelu

23.-24.4.2022 (1 & 1/2 päivää) - Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja struktuuri

 • miten suunnittelen ohjauskerran, mitä otan huomioon?
 • moniaistisuus ja virittäytyminen
 • taidetyöskentelyn valmistelu, vaiheistus ja menetelmät
 • ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden huomioiminen

21.5.2022 (1 päivä) - Arvioinnin suunnittelu ja toteutus sekä tarvittavat luvat

 • ryhmäkerran arviointi
 • omien ryhmien tilanne

18.-19.6.2022 (1 & 1/2 päivää)  - Omien ryhmien ensimmäisten kertojen suunnitelmat

 • suunnitelmien esitys ja kommentointi
 • materiaalit ja välineet
 • työnohjausryhmät (omien ryhmien ohjaamiseen 2 x 90 min / ryhmä)

13.8.2022 Työnohjaus omien ryhmien ohjaamiseen liittyen (90 min. ryhmä)


3.9.2022 Työnohjaus omien ryhmien ohjaamiseen liittyen (90 min. ryhmä)


8.-9.10.2022 (1 & 1/2 päivää) - Kokemusten jakaminen omien ryhmien ohjaamisesta

 • osaamisen koontia
 • opintojakson arviointia
 • päätösseminaari: loppuraporttien esittely
 • taidenäyttely (näyttelyn rakentaminen)

 

Harjoitusohjaukset kesäkuu - syyskuun loppu

Kenelle

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille sekä työnohjaajille. Koulutuksen hakuvaatimuksena on soveltuva opisto- tai korkeakoulutasoinen tutkinto sekä kokemus kuvataidetyöskentelystä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Laurean ammattikorkeakoulun sertifioima Kohtaamistaiteen® kouluttaja, AmO Tuija Widén.

Hinta

 • Koulutuskokonaisuuden hinta (kohtaamistaiteen perusteet ja -ohjaajuus) 2750 € /hlö
 • Hinta sisältää ammattitaitoisen opetuksen, materiaalit ja kurssiruokailut.
 • Kurssi laskutetaan neljässä erässä
 • Opistolla on mahdollisuus edulliseen majoitukseen kurssipäivien välissä.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia. Lähiopetustilanteissa huolehdimme turvaväleistä. Huomioidaksemme jokaisen turvallisuus opetustilanteissa, suositamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä maskin käyttöä opiston tiloissa. Luokkatiloissa on saatavilla käsidesiä ja kertakäyttömaskeja.

Hakeminen

 • Hae koulutukseen viimeistään 12.12.2021.
 • Hakijat valitaan hakemusten perusteella.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.