Ekspressiivinen taideterapia 1. vuosikurssi

UUSI KURSSI ALKAA MUURLASSA TOUKOKUUSSA 2021 //

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Ajankohta

 • 22.5.-12.12.2021

Sisältö

Ekspressiivisen taideterapian opinnot Muurlan opistossa muodostavat kaksivuotisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus tähtää taideterapeuttisen ryhmän ohjaajan tutkintoon. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana löydät yhteyden omaan luovuuteesi ja taiteidenvälinen työskentely henkilökohtaisena prosessina kirkastuu. Samalla koulutus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa näkemystäsi ihmisen kasvuun ja voimaantumiseen. Löydät uusia välineitä sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehittymiseesi. Opiskelu ei edellytä mitään aikaisempaa osaamista tai taitoja luovilta aloilta.

Ensimmäisellä vuosikurssilla painottuvat monitaiteellisuus ja oma kasvu- ja kehitysprosessi. Kurssivuoden aikana tutustumme eri taiteiden ilmaisumuotoihin kuten kuva, liike ja tanssi, valokuva, draama ja musiikki.

Toinen vuosikurssi tähtää ryhmänohjaajan valmiuksien kehittymiseen. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ryhmänohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla. Toinen vuosi tähtää taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintoon.

Kummankin opintovuoden voi myös käydä itsenäisesti. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalle vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen ja/tai valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon. Haku toukokuussa alkavalle 1. vuosikurssille on nyt käynnissä.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

1. vuosikurssin lähijaksot

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu seitsemästä lähijaksosta Muurlan opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteelliseen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista kasvua ja työskentelyn prosessia.

 • 22.-23.5.2021 koulutus alkaa
 • 19.-20.6.
 • 14.-15.8.
 • 18.-19.9.
 • 16.-17.10.
 • 20.-21.11.
 • 11.-12.12. päätösjakso

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn omana henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksista
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää oman kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Koulutusjaksot kulkevat syklisesti seuraavien aiheiden parissa

 • taiteiden välisyys
 • kuvan asema
 • liikkeen ja tanssin elementti
 • valokuvan elementti
 • draaman elementti
 • musiikin elementti
 • päättötyön osuus

Koulutus koostuu

 • seitsemästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Lähijaksot ovat la 10-17 ja su 10-15
 • etätyöskentelystä
 • kirjallisuudesta
 • oppimispäiväkirjasta sekä
 • päättötyöstä

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten

Majoitus

Opistolla on mahdollista majoittua kurssiviikonloppuina edulliseen hintaan.

Hinta

 • Koulutus maksaa 1940 € / hlö
 • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä.
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan.

Hakeminen

 • Hae koulutukseen viimeistään 22.4.2021
 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.