Ekspressiivinen taideterapia 1. vuosikurssi

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutuksen opinnot Muurlan Opistossa jakautuvat ensimmäiselle ja toiselle vuosikurssille. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalla vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen ja/tai valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon. Haku 1. vuosikurssille on nyt käynnissä.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu lähijaksoista Muurlan Opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteelliseen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia.

1. vuosikurssin lähijaksot

 • 3.-5.5.2019, koulutuksen aloitus
 • 28.-30.6.
 • 9.-11.8.
 • 6.-8.9.
 • 11.-13.10.
 • 30.11-1.12.
 • Koulutuksen päätösviikonloppu: 18.-19.1.2020

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Koulutusjaksot kulkevat syklisesti seuraavien aiheiden parissa

 • taiteiden välisyys
 • kuvan asema
 • liikkeen ja tanssin elementti
 • valokuvan elementti
 • draaman elementti
 • ryhmän ohjaajuustaidot
 • päättötyön osuus

Koulutus koostuu

 • seitsemästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Lähijaksot ovat pe 17.-20.30 la 10-17 ja su 10-15
 • etätyöskentelystä
 • kirjallisuudesta
 • oppimispäiväkirjasta sekä
 • päättötyöstä

Kenelle

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii taideterapeutti MA Suvi Laine-Karsten.

Hinta

 • Koulutus maksaa 1900 €/hlö
 • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä.
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä.
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan.

Hakeminen

 • Haku 1. vuosikurssille on päättynyt.