Ekspressiivinen taideterapia 2. vuosikurssi 40 op

TULOSSA!

Ekspressiivisen taideterapian toinen vuosikurssi starttaa syksyllä 2021.
Avaamme ilmoittautumisen pikapuoliin!

Ajankohta

10.9.2021 - 22.5.2022

Sisältö

Toinen vuosikurssi tähtää ryhmänohjaajan valmiuksien kehittymiseen ja taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintoon. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ryhmänohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla.

Taiteidenvälisyys (Intermodality)

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään taiteen eri ilmaisumuotoja kuten kuvataiteita, musiikkia, luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä. Ajatuksena on, että koska jokainen taideilmaisumuoto edustaa omaa erillistä aistipiiriään, saa taiteentekijä mahdollisuuden tutkia elämänsä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti useamman aistin tuottaman kokemuksellisuuden kautta.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu kahdeksasta lähijaksoista Muurlan opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteellisen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia. Koulutuksen lähiopetusjaksoilla on pakollinen läsnäolo. Poissaoloja on vaikea korvata, koska osa opinnoista on kokemuksellista opiskelua. Suorittamattomasta kurssijaksosta ei saa merkintää todistukseen.

2. vuosikurssin lähijaksot

1. jakso / 10.-12.9.2021
2.
jakso / 8.-10.10.
3. jakso / 26.-28.11.
4. jakso / 14.-16.1.2022
5. jakso / 18.-20.2.
6. jakso / 25.-27.3.
7. jakso / 22.-24.4.
8. jakso / 20.-22.5.

Yhteensä 40 opintopistettä.
Tarkennamme opintojen sisällön ja opintovaatimukset.

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten

Hinta

Hinta tulee tarkentumaan