Ekspressiivinen taideterapia 2. vuosikurssi

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutuksen opinnot Muurlan Opistossa jakautuvat ensimmäiselle ja toiselle vuosikurssille. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalla vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen. Saat valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen.

Sisältö

Toinen vuosikurssi tähtää ryhmänohjaajan valmiuksien kehittymiseen ja taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintoon. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ryhmänohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla.

Taiteidenvälisyys (Intermodality)

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään taiteen eri ilmaisumuotoja kuten kuvataiteita, musiikkia, luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä. Ajatuksena on, että koska jokainen taideilmaisumuoto edustaa omaa erillistä aistipiiriään, saa taiteentekijä mahdollisuuden tutkia elämänsä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti useamman aistin tuottaman kokemuksellisuuden kautta.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu lähijaksoista Muurlan Opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteellisen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia. Koulutuksen lähiopetusjaksoilla on pakollinen läsnäolo. Poissaoloja on vaikea korvata, koska osa opinnoista on kokemuksellista opiskelua. Suorittamattomasta kurssijaksosta ei saa merkintää todistukseen.

2. vuosikurssin lähijaksot

 1. 18.-20.9.2020, koulutuksen aloitus
  Orientaatio ekspressiiviseen taideterapiaan
 2. 9.-11.10.
  Ekspressiivisen taideterapeuttisen ryhmän toiminnan rakenne,suunnittelu ja toteutus
 3. 6.-8.11.
  Taideterapeuttisen ryhmän ohjaaja taiteilijana
 4. 11.-13.12.
  Rituaalit taideterapiassa
 5. 8.-10.1.2021
  Ryhmän dynamiikka ja ryhmäprosessi - ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua
 6. 12.-14.2.
  Ryhmän ohjaajuus-ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua
 7. 19.-21.3., koulutuksen päätös
  Päätösjakso

Koulutus koostuu

 • LÄSNÄOLO / Seitsemän lähijaksoa Muurlan opistolla. Lähijaksot ovat pe klo 17.00-20.30 la 10-17 ja su 10-15
 • TEHTÄVÄT / Lähijaksoihin liittyy etätehtäviä
 • TYÖHARJOITTELU / Opiskeluun kuuluu työharjoittelua yhteensä 60h. Tuntimäärä sisältää yhteensä 10 tuntia (2h/ 10 h) suunnitelu- ja kirjaamisaikaa. Varsinaista pakollista ohjausharjoittelua on 50 h (á 45min). Työharjoittelusta opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Ohjausharjoittelun pohjalta kirjoitetaan lopputyö, jossa opiskelija reflektoi työharjoittelusta saamiensa kokemuksien mahdollistamaa kehittymistään ohjaajana.
 • TOINEN TAIDELAJI / Opiskelija perehtyy koulutuksen ulkopuolella yhteen taidelajiin syventävästi 90h (á 45 min.). Syventävän opintokokonaisuuden voi rakentaa yhdistelemällä erilaisia kursseja. Jakson suoritettuaan opiskelija reflektoi kokemuksiaan kirjallisesti, jossa pohtii myös taidelajin soveltamista ekspressiiviseen taideterapiaan.
 • LOPPUTYÖ / Lopputyön kirjallinen osuus on reflektio omasta kehityksestä ekspressiivisen taideterapian ohjaajana. Lopputyön materiaalina käytetään reflektiopäiväkirjaa, ohjausharjoittelun kirjauksia sekä kirjallista lähdemateriaalia. Opiskelija esittelee päättöjaksolla kirjallista lopputyötään ja valmistaa siihen liittyvän taiteellisen presentaation.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten

Huomioitavaa

Opintojen toiselle vuodelle edellytetään aikaisemmin suoritettu perusjaksoa vastaava koulutus.

Hinta

 • Koulutus maksaa 2190,00 €
 • Hinta sisältää koulutuksen ja kurssiruokailun
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä
 • Opistolla voi yöpyä lähijaksojen aikaan edulliseen hintaan

Hakeminen


Kurssi on alkanut ja ilmoittautuminen valitettavasti päättynyt. Uusi kakkosvuosi alkaa syksyllä 2021, seuraa ilmoitteluamme.

 • Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella
 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Lisätietoja hakulomakkeessa
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä muihin mahdollisiin muutoksiin