Ekspressiivinen taideterapia 2. vuosikurssi

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutuksen opinnot Muurlan Opistossa jakautuvat ensimmäiselle ja toiselle vuosikurssille. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalla vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen ja/tai valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon.

Sisältö

 • taiteiden välisyys
 • kuvan asema
 • liikkeen ja tanssin elementti
 • valokuvan elementti
 • draaman elementti
 • ryhmän ohjaajuustaidot
 • päättötyön osuus

 

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu lähijaksoista Muurlan Opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteellisen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia.

2. vuosikurssin lähijaksot

 • 13.-15.9.2019, koulutuksen aloitus
 • 25.-27.10
 • 22.-24.11
 • 10.-12.1.2020
 • 7.-9.2.2020
 • 6.-8.3.
 • 24.-26.4., koulutuksen päätös

Koulutus koostuu

 • seitsemästä lähijaksosta Muurlan Opistolla. Lähijaksot ovat pe 17.00-20.30 la 10-17 ja su 10-15
 • etätyöskentelystä
 • kirjallisuudesta
 • oppimispäiväkirjasta sekä
 • päättötyöstä

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii taideterapeutti MA Suvi Laine-Karsten

Hinta

 • Koulutus maksaa 1940 €/hlö
 • Hinta sisältää koulutuksen ja kurssiruokailun.
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä.
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä.
 • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan.

Hakeminen

 • Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, varmistat koulutuspaikkasi maksamalla 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä. Lisätietoja hakulomakkeessa.
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää. Jos koulutus peruutetaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille. Mikäli itse peruutat osallistumisesi, varausmaksua ei palauteta.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä muihin mahdollisiin muutoksiin.