Animaatio

Ajankohta

 • Lukuvuosi alkaa 1.9.2022 ja päättyy 2.6.2023
 • Lisätietoa opiskelun päivämääristä löydät täältä

Sisältö

Oletko kiinnostunut animaatiosta ja haluaisit itse oppia tekemään niitä? Meillä saat perustiedot ja -taidot animaation toteuttamiseen. Tavoitteena on, että löydät itsellesi ominaisimmat ilmaisukeinot. Koulutus valmentaa sinut ammatillisiin opintoihin ja kansanopistovuoden jälkeen sinun on helppo jatkaa opintojasi esimerkiksi animaatio-, peli- tai elokuva-alalle.

Yksivuotisen koulutuksen aikana tutustumme animaation tekniikoihin, niihin tarvittaviin laitteisiin ja ohjelmiin, sekä elokuvanteon keskeisimpiin osa-alueisiin. Opinnot painottavat ilmaisua ja tekemällä oppimista. Teoria nivoutuu käytännön kokeiluihin, aiheita tutkitaan monipuolisesti välineitä ja näkökulmia vaihtamalla. Vuoteen mahtuu useita elokuvaprojekteja.

Keskeisiä oppiaineita animaatiolinjalla

 • Animaation tekniikka

Mitä kaikkea animaatiolla on tehty ja voi tehdä? Tutustumme animaation historiaan erityisesti eri tekniikoiden ja ilmaisullisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Perinteiset Stop motion -tekniikat kuten nukke-, vaha-, ja pala-animaatio tulevat tutuiksi. Perehdymme myös piirros- ja tietokonepala-animaatioon. Stop motion -animaation kautta opimme käyttämään järjestelmäkameraa ja Dragonframe-ohjelmaa. Piirros- ja vektoripala-animaatioon käytämme Adoben Animatea, ja editointiin Adoben Premiereä.

 • Animaation liikekieli

Kuinka animaatiohahmot saadaan elämään, ilmentämään tunnetiloja ja reaktioita? Kuinka luodaan vaikutelma massasta, painovoimasta ja liike-energiasta? Tutkimme liikettä animoimalla, piirtämällä ja itseämme liikuttamalla.

 • Kuvallinen ilmaisu

Kuinka luoda tunnelmia ja vaikutelmia, välittää informaatiota kuvallisin keinoin? Huomion kohteina ovat ilmaisun selkeys, kuvapinnan käyttö, sommittelu, rajaus, värien käyttö, rytmi, dynamiikka ja liikkeen ja draaman tuntu.

 • Elokuvakerronta

Kuinka kuljettaa liikkuvaa kuvaa, luoda oma elokuvallinen maailma ja kertoa tarina?
Harjoittelemme kuvaamista, editointia, storyboardin tekoa, käsikirjoittamista, lavastusta, sekä ääni-ja valaisutekniikkaa.

Sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi

Syksyllä 2022 alkava sarjakuvan ja animaation syventävä toinen vuosikurssi on yhteislinja. Opintovuosi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat käyneet sarjakuvan tai animaation ensimmäisen opintovuoden joko Muurlassa tai muussa oppilaitoksessa. Vuosikurssin voivat suorittaa myös henkilöt, jotka jo muuten osaavat sarjakuvan tai animaation perusteet niin hyvin, että kykenevät pitkäjänteiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnot koostuvat omista projekteista (esimerkiksi oma sarjakuva-albumi, animaatio tai kuvakirja) sekä animaation, sarjakuvan, kuvittamisen syventävistä toisen vuoden opinnoista ja vapaavalinnaisista sarjakuvan ja animaation, sekä syksyllä mahdollisesti alkavan nykytaidelinjan ensimmäisen vuoden opinnoista.

Opintojen sisältö:

1. Oma projekti
Voit keskittyä yhdeksän kuukauden ajan oman projektisi parissa työskentelyyn. Koulu tarjoaa sinulle tilat, koneet ja ohjelmat sekä opiston opettajien ja vierailevien taiteilijoiden konsultaatiot. Projektin laajuuden ja tavoitteet voit itse määritellä ja suunnitella opettajan avustamana. Projektin etenimistä käydään läpi säännöllisesti ohjaavan opettajan kanssa sekä kuukausittaisissa ryhmäpalavereissa, joihin osallistuvat kaikki omia projektejaan tekevät.

2. Toisen vuosikurssin syventävät opinnot
Syventäviin opintoihin kuuluu painotuksestasi riippuen animaatio-, sarjakuva-, sekä elokuvakerrontaan ja tekniikoihin liittyvät harjoitukset. Myös ohjelmat ja laitteet, luennot, tilaustyöt, työharjoittelu (sarjakuva) sekä ammattitietous voivat olla osa opintojasi. Ammattitietouden tuntien aiheena ovat esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, apurahojen haku ja töiden myyminen. Yleensä toisella vuosikurssilla tehdään myös vapaaehtoinen opintomatka ulkomaille. Matkan kohteena on ollut mm. Tanska, Japani ja Ranska. Opintomatka mahdollistetaan oppilaiden tilaustöistä ja sarjakuvafestivaalien myynneistä saamilla tuloilla.

3. Sarjakuvan, animaation ja nykytaiteen linjan ensimmäisen vuoden opintoja toisella vuosikurssilla
Voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia sarjakuvan, animaation sekä nykytaiteen linjoilta. Animaattori voi opiskella sarjakuvan perusteita ja sarjakuvataiteilija animaation. Voit kerrata myös aiemmin oppimaasi valitsemalla toistamiseen jo aiemmin opiskelemiasi aiheita kuten digitaalista kuvankäsittelyä, nukkeanimaatiota, perspektiivioppia tai taidehistoriaa. Osa linjojen opetussisällöistä vaihtuu vuosittain joten ensimmäisen vuosikurssin opinnoissa on myös sinulle uusia asioita. Aine/aihesisältöjä sovelletaan perusteita syventäen.

Keväällä voit keskittyä opiskelun lisäksi myös pääsykoetehtäviin.

Linja tarvitsee 5 oppilasta lähteäkseen käyntiin.

Animaatiolinjalla sinulla on käytössäsi

 • tietokoneluokka skannereineen ja tulostimineen sekä Adobe Creative Cloud -ohjelmistot
 • työskentelymahdollisuus ympäri vuorokauden
 • asiantuntevien opettajien konsultaatio

Muurlan Opisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustusta.

 

 

 

 

 

Lue lisää opiskelusta animaatiolinjan blogista

Animaatiolinjan Youtube-kanava

Animaatiolinjan blogi     Animaatiolinjan Youtube-kanava

 

 

Kenelle

Monipuolisuutensa vuoksi koulutus sopii kaikille piirtämisestä ja animaation teosta kiinnostuneille.

 • Aloittelijoille, jotka haluavat oppia animaatiosta ja editoinnista.
 • Pelialasta kiinnostuneille
 • Kaikille, jotka haluavat viedä animaatio- ja piirustusharrastuksensa uudelle tasolle
 • Animaatio- ja elokuva-alle tähtääville
 • You Tubettajille, jotka haluavat tehdä animaatioita
 • Kaikesta taiteesta, viestinnästä ja ilmaisusta kiinnostuneille

Kouluttaja

 • Linjavastaavana toimii animaatio-ohjaaja, taideopettaja Mark Ståhle
 • Lisäksi animaatiolinjalla opettavat vierailevat opettajat, jotka koostuvat animaatioalan ammattilaisista.

Hinta

 • Opintomaksuun sisältyy opetus ja ohjaus, koulutustilojen käyttö ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin sekä  koulupäivisin maittava ja terveellinen lounas ja iltapäiväkahvi Jaanan Herkkupöydässä.
 • Opiston pihapiirissä on oma asuntola. Voit hakea asuntolapaikkaa samalla kun haet meille opiskelemaan. Asukkaat maksavat opintomaksun lisäksi asumismaksun valitsemastaan huoneesta.

Lue lisää: opiskelujen hinta.

Opiskelu Muurlan Opistolla on päätoimista ja oikeuttaa sinut Kelan opintotukeen, opintotuen asumislisään sekä opintolainan valtiontakaukseen. Muurlan Opisto saa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) opintoseteliavustusta ja jakaa sitä opiskelijoille tietyin hakuperustein opintomaksujen alentamiseen.

Tutustu kattavaan uuden hakijan infosivuun täällä

Hakeminen

 • Oppilasvalinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.
 • Haku lukuvuodelle 2022-2023 on alkanut